งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ""— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 CREATE FILE

24 CARRIAGE RETURN (CR, \r ) เป็นอักขระควบคุม (Control characters) ลำดับที่ 13 ใน รหัส ASCII, Unicode, EBCDIC และ รหัส อื่นๆ ทำหน้าที่สั่งเครื่องพิมพ์ หรือ ระบบแสดงผล อื่นๆ อาทิ จอภาพ ให้เลื่อนตำแหน่งของ หัวพิมพ์หรือ cursor ไปยังตำแหน่งแรกของ บรรทัดปัจจุบัน โดยทั่วไปใช้คู่กับ LF

25 Line Feed (LF, \n) บางครั้งรียกว่า New Line เป็นอักขระควบคุม (Control characters) ลำดับที่ 10 ใน รหัส ASCII, Unicode, EBCDIC และ รหัส อื่นๆ ทำหน้าที่สั่งเครื่องพิมพ์ หรือ ระบบแสดงผล อื่นๆ อาทิ จอภาพ ให้เลื่อนตำแหน่งของ หัวพิมพ์หรือ cursor ไปยังบรรทัดถัดไป โดยทั่วไปใช้คู่กับ CR

26 NEW LINE MAC ใช้ CR หรือ \r UNIX และ LINUX ใช้ LF หรือ \n DOS, WINDOWS ใช้ CR และ LF (\r\n)

27 CREATE FILE

28 PRINT REPORT

29

30 MOVing Data

31 MOVEing to a numeric item

32 MOVE


ดาวน์โหลด ppt

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google