งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Identify needs & Expectation Stakeholders Roles Need Expectation ลูกค้า บริโภคสินค้า ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ,ถูกใจ ตรงตามแบบ,ได้สินค้าตรงตามเวลาที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Identify needs & Expectation Stakeholders Roles Need Expectation ลูกค้า บริโภคสินค้า ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ,ถูกใจ ตรงตามแบบ,ได้สินค้าตรงตามเวลาที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 Identify needs & Expectation
Stakeholders Roles Need Expectation ลูกค้า บริโภคสินค้า ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ,ถูกใจ ตรงตามแบบ,ได้สินค้าตรงตามเวลาที่ ออร์เดอร์มา สินค้าที่ได้รับตรงใจ ผู้บริหารบริษัท บริหารบริษัท - กิจการมีความเจริญก้าวหน้า -ได้ผลกำไรที่ดี กิจการเกิดการขยายตัว ผู้จัดการบริษัท บริหารงาน บริหารทรัพยากรบุคคลภายในบริษัท สามารถบริหารจัดการทั้งงานและพนักงานทุกคนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สินค้ามีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ที่ผู้บริหาร (เจ้าของบริษัท)กำหนดไว้

5 Roles Need Expectation
Stakeholders Roles Need Expectation ผู้จัดส่งวัตถุดิบ ส่งมอบสินค้า วัตถุดิบ - ต้องการทราบจำนวน ระยะเวลาในการส่งมอบสินค้า - ทราบรายละเอียดของวัตถุดิบ - บริษัทได้รับวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพ ได้รับของที่สั่งตรงเวลา สามรถจัดส่งสินค้า ให้ถึงมือลูกค้า อย่างรวดเร็วตรงเวลา บริษัทจัดส่งสินค้าต่างประเทศ จัดส่งสินค้าให้ถึงลูกค้า ต้องการทราบจำนวน ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า สินค้าส่งได้ทันเวลาไม่ผิดพลาด พนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ตนได้รับผิดชอบ ได้งานที่ดี มีประสิทธิภาพ เกิดความผิดพลาดของงานน้อยที่สุด ความร่วมมือร่วมใจของเพื่อนร่วมงาน - ค่าจ้าง โบนัสปลายปี

6 Roles Need Expectation
Stakeholders Roles Need Expectation กลุ่มคนว่างงาน บริหารงาน บริหารทรัพยากรบุคคลภายในบริษัท อยากเข้าทำงานในตำแหน่ง ที่สนใจ ได้เข้ามาทำงานในบริษัท บริษัทที่ผลิตเสื้อผ้ายืด, เสื้อไหมพรมในเชียงใหม่ คอยติดตามความก้าวหน้าของบริษัท การแข่งขันทางการตลาด ได้สินค้าและผลิตภัณฑ์ ที่ตรงใจลูกค้า ชาวบ้าน บ้านดอนมูล คอยสอดส่องดูแลเรื่อง การปล่อยของเสียลงสู่หมู่บ้าน บริษัทไม่ทิ่งของเสีย ไม่ปล่อยน้ำเสียและทำลายสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงงาน ซึ่งอยู่ภายในหมู่บ้าน สิ่งแวดล้อมยังคงสภาพเหมือนเดิม รัฐบาล ตรวจสอบกฎระเบียบ ตามมาตฐานโรงงาน โรงงานไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบ ตามที่กฎหมายได้ระบุไว้ บริษัทปฎิติบัติตามกฎหมาย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

7 Stakeholder Spectrum Analysis
Supporter Moderate Supporter Neutral Moderate opponent opponent ลูกค้า ผู้บริหารบริษัท ผู้จัดการบริษัท ผู้จัดส่งวัตถุดิบ บริษัทจัดส่งสินค้าต่างประเทศ พนักงาน กลุ่มคนว่างงาน บริษัทที่ผลิตเสื้อผ้ายืด, เสื้อไหมพรมในเชียงใหม่ ชาวบ้านบ้านดอนมูล รัฐบาล

8 stakeholder management

9 stakeholder management

10 stakeholder management

11 stakeholder management

12


ดาวน์โหลด ppt Identify needs & Expectation Stakeholders Roles Need Expectation ลูกค้า บริโภคสินค้า ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ,ถูกใจ ตรงตามแบบ,ได้สินค้าตรงตามเวลาที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google