งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พันธะเคมี Chemical Bond content.html aboutme.ppt aboutweb.html

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พันธะเคมี Chemical Bond content.html aboutme.ppt aboutweb.html"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พันธะเคมี Chemical Bond content.html aboutme.ppt aboutweb.html
สวัสดีจอมยุทธทุกท่านเข้าสู่การฝึกกระบวนท่าในสำนักพันธะเคมีในรูปแบบของบทเรียนผ่านเว็บ หากท่านกล้าพอเชิญคลิ๊กที่ปุ่ม “เข้าสู่สำนัก” ถ้าอยากรู้จักสำนักคลิ๊กที่ปุ่ม “ป้ายสำนัก” index.html เข้าสู่สำนัก content.html รู้จักครู aboutme.ppt บอกครู คลิ๊กรูปเพื่อฟังเพลง ป้ายสำนัก aboutweb.html index.html

2 เข้าสำนัก พันธะเคมี Chemical Bond content.html ต้นกำเนิดพันธะ
เข้าสู่สำนัก ต้นกำเนิดพันธะ รู้จักครู กระบวนท่าพันธะโลหะ บอกครู ป้ายสำนัก กระบวนท่าพันธะไอออนิก กระบวนท่าพันธะโคเวเลนต์ covalent.html index.html

3 สำนักโคเวเลนต์ พันธะเคมี Chemical Bond covalent.html ท่องยุทธจักร
เข้าสู่สำนัก รู้จักครู ท่องยุทธจักร คัมภีร์ในสำนัก บอกครู classroom.html resource.html ป้ายสำนัก ฝึกยุทธ ขอคำชี้แนะ index.html

4 คัมภีร์ในสำนัก พันธะเคมี Chemical Bond classroom.html เอกสาร Word
เข้าสู่สำนัก รู้จักครู เอกสาร Word covalent.doc บอกครู ป้ายสำนัก เอกสารPowerPoint covalent.ppt covalent.html คลิ๊กกลับเนื้อหา index.html

5 ท่องยุทธจักร พันธะเคมี Chemical Bond resource.html การเกิดโคเวเลนต์
เข้าสู่สำนัก การเกิดโคเวเลนต์ รู้จักครู รูปแบบโคเวเลนต์ บอกครู ป้ายสำนัก ชนิดโคเวเลนต์ covalent.html ขั้วของพันธะ คลิ๊กกลับเนื้อหา index.html

6 ปิดหน้านี้ เป็นส่วนให้นักเรียนติดต่อครู เพื่อถามคำถาม หรือ ปรึกษา
บอกครู เป็นส่วนให้นักเรียนติดต่อครู เพื่อถามคำถาม หรือ ปรึกษา ปิดหน้านี้

7 ปิดหน้านี้ aboutme.ppt
รู้จักครู aboutme.ppt เป็นส่วนที่แสดงประวัติของครู ในรูปแบบ Powerpoint ที่แสดงให้เห็นถึง ประวัติการศึกษา สถานที่ทำงาน ปิดหน้านี้

8 ปิดหน้านี้ aboutweb.ppt ป้ายสำนัก
เป็นการอธิบายเกี่ยวกับ เป้าหมายของบทเรียนผ่านเว็บ และอธิบายเมนูต่างๆที่อยู่ในบทเรียนผ่านเว็บ โดยนักเรียนสามารถอ่านคำอธิบายในแต่ละเมนูควบคู่ไปกับการเปิดดูเมนูจริงๆ ปิดหน้านี้

9 ทำหน้าที่เป็นไอคอนที่สามารถคลิ๊กเพื่อฟังเพลงเกี่ยวกับพันธะเคมี
ปิดหน้านี้

10 ปิดหน้านี้ ขอคำชี้แนะ
เมื่อคลิ๊กเข้าไปนักเรียนจะได้ ชมวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการสอนในที่นี้จะเกี่ยวกับพันธะโคเวเลนต์ ปิดหน้านี้

11 ปิดหน้านี้ ฝึกยุทธ http://www.fileguru.com/Covalent-Bonding/download
เป็นแบบฝึกหัดในรูปของโปรแกรมที่ให้นักเรียนดาวโหลด เพื่อให้นักเรียนสามารถทำแบบฝึกหัดได้แม้ไม่ออนไลน์ก็ตาม ปิดหน้านี้

12 ปิดหน้านี้ เอกสารWord covalent.doc

13 ปิดหน้านี้ เอกสารPowerpoint covalent.ppt

14 ปิดหน้านี้ การเกิดโคเวเลนต์
เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายนอกที่แสดงให้เห็นถึงการเกิดพันธะโคเวเลนต์ในรูปของ Multimedia ปิดหน้านี้

15 ปิดหน้านี้ รูปแบบโคเวเลนต์
เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายนอกที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบพันธะโคเวเลนต์ในรูปของ Multimedia ปิดหน้านี้

16 ปิดหน้านี้ ขนิดโคเวเลนต์
เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายนอกที่แสดงให้เห็นถึงชนิดโคเวเลนต์ในรูปของ Multimedia ปิดหน้านี้

17 ปิดหน้านี้ ขั้วของโคเวเลนต์
เป็นแหล่งการเรียนรู้ภายนอกที่แสดงให้เห็นถึงขั้วของโคเวเลนต์ในรูปของ Multimedia ปิดหน้านี้


ดาวน์โหลด ppt พันธะเคมี Chemical Bond content.html aboutme.ppt aboutweb.html

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google