งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายชูเกียรติ เมืองกรุง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายชูเกียรติ เมืองกรุง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายชูเกียรติ เมืองกรุง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง)
สื่อการสอนกลุ่มสาระศิลปะ รายวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ศิลปะในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายชูเกียรติ เมืองกรุง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง)

2 ตัวชี้วัด 1. ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง และรูปทรง (ศ 1.1 ป. 2/2) 2. สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ทัศนธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง (ศ 1.1 ป. 2/3) บรรยายรูปร่าง รูปทรงที่พบในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ศ 1.1 ป. 2/1)

3 เรื่อง เส้น เส้นปรากฏอยู่ในธรรมชาติ ในสิ่งแวดล้อม และในงานศิลปะ

4 เรื่อง สี สีปรากฏอยู่ในธรรมชาติ ในสิ่งแวดล้อม และในงานศิลปะ

5 เรื่อง รูปร่างและรูปทรง
เรื่อง รูปร่างและรูปทรง รูปร่างและรูปทรงปรากฏอยู่ในธรรมชาติ ในสิ่งแวดล้อม และในงานศิลปะ

6 เอกสารอ้างอิง - http://www.dpu.ac.th/techno/ powerpoint_template.php
download_detail.php?id_down=207 /08/ html ProthomSuksa6LessonPlans.html

7 ประวัติผู้จัดทำ นายชูเกียรติ เมืองกรุง ตำแหน่ง ครู
นายชูเกียรติ เมืองกรุง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง) สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา


ดาวน์โหลด ppt นายชูเกียรติ เมืองกรุง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ (หล่ายอิงราษฏร์บำรุง)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google