งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ เพื่อการเตือนภัยระดับ จังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ เพื่อการเตือนภัยระดับ จังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ เพื่อการเตือนภัยระดับ จังหวัด
นายแพทย์พิบูล อิสสระพันธุ์

2 ความรุนแรงในครอบครัว

3 ความรุนแรงที่ฝังลึก

4 Social Surveillance และ warning คืออะไร?
คือการทำฐานข้อมูลของตัวชี้วัดสภาพสังคมและติดตามการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลดังกล่าว ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญคือ รวบรวม Collection วิเคราะห์ Analysis ตีความ Interpretation กระจายข้อมูล Dissemination นำสู่การปฏิบัติ Link to Practice

5 ปัญหาสังคมในระดับชุมชน
ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด ปัญหาโรคระบาดในท้องถิ่น

6 ปัญหาสังคมในระดับครอบครัว
ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการหย่าร้าง ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหายาเสพติด

7 ตัวอย่าง ปัญหาอาชญากรรมและความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
การมีรายจ่ายนอกระบบ มีบริเวณบ้านในขอบรั้ว มีแหล่งมั่วสุมยาเสพติด โต๊ะบอล หวยเถื่อน ร้านขายเหล้าและบุหรี่ ร้านคาราโอเกะ อาบอบนวด บ่อนการพนัน ในชุมชน มีคนต่อไปนี้ เด็กจรจัด ขอทาน อันธพาล คนตกงาน คนต่างชาติในชุมชน

8 ตัวอย่าง ปัญหาเศรษฐกิจ
ความเพียงพอของรายได้ การเล่นหวย การมีค่าแรงงานน้อย การมีคนเร่ร่อน คนจรจัด ขอทาน คนตกงานในชุมชน

9 กลุ่มที่เป็นเป้าหมายของการเตือน
ผู้บริหาร นักวิชาชีพ สื่อมวลชน ผู้รับผลกระทบ

10 ต้องจำแนก ข้อมูลนั้นเป็น เป็น Monitoring (เฝ้าคุม) ดูภาวะเสี่ยง หรือ Surveillance (เฝ้าระวัง) ดูภาวะโรค (ภาวะที่เกิดขึ้นแล้ว) หรือเป็น Pre Disposing Factor


ดาวน์โหลด ppt ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ เพื่อการเตือนภัยระดับ จังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google