งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานฝ่ายบริหาร ทั่วไป ผลงาน ณ เดือน เมษายน 2551. 1. งานส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทั่วไป ( ส่วนที่ 1) 1.1 ประชุมชี้แจ้งนโยบาย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานฝ่ายบริหาร ทั่วไป ผลงาน ณ เดือน เมษายน 2551. 1. งานส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทั่วไป ( ส่วนที่ 1) 1.1 ประชุมชี้แจ้งนโยบาย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานฝ่ายบริหาร ทั่วไป ผลงาน ณ เดือน เมษายน 2551

2 1. งานส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทั่วไป ( ส่วนที่ 1) 1.1 ประชุมชี้แจ้งนโยบาย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น เป้าหมาย 81 สหกรณ์ ผล 55 สหกรณ์ คงเหลือ 26 สหกรณ์

3 1. งานส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทั่วไป ( ส่วนที่ 1) 1.2 ประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ คงเหลือ 1. กลุ่มสมาชิก จำนวน 161 กลุ่ม 2. สหกรณ์ จำนวน 15 สหกรณ์

4 1. งานส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทั่วไป ( ส่วนที่ 1) 1.3 ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ ได้ดำเนินการ เสร็จเรียบร้อย แล้ว ครั้ง

5 1. งานส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทั่วไป ( ส่วนที่ 1) 1.4 ประสานข้อมูล และงานโครงการต่างๆ กับ สหกรณ์ / กลุ่มฯ คงเหลือ 103 แห่ง แผ น ผล

6 1. งานส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทั่วไป ( ส่วนที่ 1) 1.5 สก. กลุ่มฯ และกลุ่มอาชีพ ได้ปรับปรุง พัฒนาเว็บไซด์ฯ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ คงเหลือ 8 แห่ง

7 1. งานส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทั่วไป ( ส่วนที่ 2) 1.1 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำเดือน

8 1. งานส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทั่วไป ( ส่วนที่ 2) 1.2 ไม่ใช่ประชุมคณะกรรมการประจำเดือน


ดาวน์โหลด ppt งานฝ่ายบริหาร ทั่วไป ผลงาน ณ เดือน เมษายน 2551. 1. งานส่งเสริมสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร ทั่วไป ( ส่วนที่ 1) 1.1 ประชุมชี้แจ้งนโยบาย แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google