งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จังหวัดบุรีรัมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จังหวัดบุรีรัมย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จังหวัดบุรีรัมย์
สนง.สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

2 หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จังหวัดบุรีรัมย์
...เดิม...การประชาสัมพันธ์หลัก บริการ ณ สำนักงาน จัดรายการวิทยุ ทางคลื่น สวท.บุรีรัมย์ และ คลื่น อสมท. ออกโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” สนง.สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

3 หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จังหวัดบุรีรัมย์
ปัญหาของประชาชน สับสนชื่อกรมสรรพสามิต พื้นที่กว้าง อยู่ห่างไกลจากเมืองมาก การรับรู้ข่าวสารน้อย สนง.สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

4 คิดใหม่ สนง.สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

5 แผนผังการวางของภายในรถ
6 2 1 3 4 5 1. โต๊ะ 2. แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ 3. กล่องใส่เอกสารเผยแพร่ 4. กล่องลำโพง 5. กล่องใส่ตัวอย่างสินค้าที่กรมจัดเก็บภาษี 6. ป้ายสำนักงาน สนง.สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

6 พร้อมให้บริการ สนง.สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

7 ณ ตลาดสดเทศบาล ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ สนง.สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

8 อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ณ จุดผ่อนปรนฯ ต.จันทบเพชร
ณ จุดผ่อนปรนฯ ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ สนง.สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

9 ผลการดำเนินการ ... ประชาชนได้รับ
เข้าใจแล้ว ครับ! หาบเร่ แผงลอย ขอใบอนุญาตขายสุรา ไม่ได้ ผลการดำเนินการ ... ประชาชนได้รับ เข้าใจบทบาทหน้าที่กรม ลดช่องว่าง พึงพอใจ ลดการกระทำผิด ลดค่าใช้จ่าย ข้อร้องเรียน น้อยมากเกือบร้อยละ 0 สนง.สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

10 ประโยชน์ที่ได้ .... เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของกรมสรรพสามิต ลดการกระทำผิดในกฎหมาย ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของกรมสรรพสามิต สนง.สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์

11 หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่จังหวัดบุรีรัมย์
บริการทุกที่ ทุกเวลา สนง.สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์


ดาวน์โหลด ppt หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จังหวัดบุรีรัมย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google