งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใช้คอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย บนเครือข่ายกรมทรัพยากรน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใช้คอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย บนเครือข่ายกรมทรัพยากรน้ำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ใช้คอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย บนเครือข่ายกรมทรัพยากรน้ำ
นำเสนอโดย : อาคม สมรัตน์ ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย

2 วัตถุประสงค์ ระบบเครือข่ายภายในองค์กร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้งานระบบเครือข่ายอย่างปลอดภัย เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถ สลับการใช้งานระบบเครือข่ายบนสมาร์ทโฟนได้ รู้ทันไวรัสคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้านไวรัส และการป้องกันอันตรายจากไวรัส พรบ.ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ด้าน พรบ.คอมฯ 2550

3 ระบบเครือข่ายภายใน INTERNAL NETWORK
Network Overview WAN (wide area network) MAN (Metropolitan Area Network) LAN (Local Area Network)

4 NETWORK DEVICE LAN PORT ON LAPTOP LAN PORT ON PC NETWORK DEVICE

5 INTERNAL NETWORK LAN / WIFI Printer(N) Scanner (N) PLUBLIC NETWORK COMEPUTER STAND ALONE OS, Program, Game off line, Device USB

6 Internet Protocol (DHCP) Identity Authentication - User Log in - Log
HOW TO USER INTERNET ON DWR NETWORK DWR NETWORK CONNECTION WIFI/LAN (UTP) Internet Protocol (DHCP) Identity Authentication - User Log in - Log COMPUTER OS: MAC, WINDOW NOTEBOOK

7 HOW TO USER INTERNET ON DWR NETWORK DWR NETWORK Internet Protocol (DHCP) Identity Authentication - User Log in - Log

8 LOG OUT (ทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอินเตอร์เน็ต)

9 VIRUS มาโครไวรัส (macro virus) บูตไวรัส (boot virus)
ไฟล์ไวรัส (file virus) มาโครไวรัส (macro virus) หนอน (Worm) เป็น ม้า โทรจัน (Trojan) สทิลต์ไวรัส (Stealth Viruses) โพลีมอร์ฟิกไวรัส (Polymorphic Viruses) VIRUS Present by VDO

10 VIRUS SCAN VI RUS USB

11 ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างไร ไม่ให้โดนจับ
พรบ. ว่าก้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ 2550 ใช้อินเตอร์เน็ตอย่างไร ไม่ให้โดนจับ

12 พรบ. ว่าก้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ 2550

13


ดาวน์โหลด ppt ใช้คอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย บนเครือข่ายกรมทรัพยากรน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google