งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีตัวอย่างความผิดฐานชู้สาว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีตัวอย่างความผิดฐานชู้สาว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีตัวอย่างความผิดฐานชู้สาว

2 ตัวอย่างที่ ๑ นาง ก. มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับ นาย ท. ผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะที่ ทั้งสองคนต่างมีคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย บุคคลทั้งสองไปประชุม อบรมสัมมนาด้วยกันทั้งในเวลาเย็นหลังเลิกงานหรือในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ หลังจากที่ทั้งสองกลับจากการอบรมและได้แวะเข้าพักที่โรงแรมม่านรูด สามีของ นาง ก. ซึ่งได้สะกดรอยตามมาได้เคาะประตูเรียกและพบบุคคลทั้งสองอยู่กันในห้อง ต่อมา นาง ก. และสามีได้จดทะเบียนหย่ากัน พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง ระดับโทษ ปลดออกจากราชการ

3 ตัวอย่างที่ ๒ นาย ส. ผู้อำนวยการโรงเรียน มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้อื่นจนทำให้รอบครัวของผู้นั้นได้รับความเดือดร้อน แตกแยก พฤติการณ์เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง กรณีกระทำการอันได้ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ระดับโทษ ปลดออกจากราชการ

4 ตัวอย่างที่ ๓ นาย ส. ข้าราชการครู มีความสนิทสนมรักใคร่กับ นาง ง. ข้าราชการครูโรงเรียนเดียวกันจนถึงขั้นได้เสียกันทั้งที่ นาย ส. มีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว ต่อมานาง ง. รู้ว่านาย ส.มีภรรยาแล้วจึงต้องการเลิกติดต่อกับนาย ส. ทำให้นาย ส. ไม่พอใจ และได้บังคับขืนใจนาง ง. พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการกรทะผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง กรณีกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ระดับโทษ ปลดออกจากราชการ

5 ตัวอย่างที่ ๔ นาย จ. ข้าราชการครู มีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับกับหญิงอื่นซึ่งสามีโดยชอบด้วยกฎหมายอยู่แล้ว จนเป็นเหตุให้ครอบครัวของหญิงนั้นเกิดความแตกแยก และกระทำผิดในเรื่องเสพสุรามึนเมาแล้วแสดงกิริยาก้าวร้าวข่มขู่เพื่อนครู ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียนเสียหาย พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นการกรทะผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๔ วรรคสอง กรณีกระทำการอันได้ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ระดับโทษ ปลดออกจากราชการ


ดาวน์โหลด ppt กรณีตัวอย่างความผิดฐานชู้สาว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google