งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 12.0020.00 2 33.0043.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 12.0020.00 2 33.0043.00."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 12.0020.00 2 33.0043.00 3 4 75.0094.00 68.0056.00

3 ( หน่วย : ล้าน บาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่ายประจำ 1,661.091,334.7880.36 รายจ่ายลงทุน 927.23756.4681.58 ภาพรวม 2,588.322,091.24 80.80 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 23 เม. ย. 2553

4 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัด (33.75 ล้านบาท ) ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จังหวัด (33.75 ล้านบาท ) ( หน่วย : ล้าน บาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ 33.752.76 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 23 เม. ย. 2553 8.18

5

6 ( หน่วย : ล้าน บาท ) งบประมาณเบิกจ่ายร้อยละ รายจ่าย ประจำ 193.26 53.98 27.93 รายจ่ายลงทุน 1,093.02605.5955.41 ภาพรวม 1,286.28659.5751.28 ที่มา : ข้อมูลจากระบบ GFMIS ถึง วันที่ 27 เม. ย. 2553

7 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน ( หนี้นอกระบบ )

8 รายงานผลการเจรจาหนี้นอกระบบ จังหวัดสตูล ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2553 ธนาคาร มูลหนี้ไม่เกิน 50,000 บาท ผ่านขั้นตอนการ เจรจาหนี้แล้ว รายเงินรายเงิน ธ.ก.ส.ธ.ก.ส. 41116.751325.40 ออมสิน 42116.4142113.35 กรุงไทย 1616.231133.99 SMEs963.89291.02 อิสลาม 461.3470.31 รวม 1,13544.6170224.07 ( หน่วย : ล้านบาท )

9 รายงานผลการเจรจาหนี้นอกระบบ จังหวัดสตูล ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2553 ธนาคาร มูลหนี้ 50,001 – 200,000 บาท ผ่านขั้นตอนการ เจรจาหนี้แล้ว รายเงินรายเงิน ธ.ก.ส.ธ.ก.ส. 1,501206.20899143.52 ออมสิน 1,053136.5310515.56 กรุงไทย 31039.7812217.13 SMEs27335.011278.88 อิสลาม 12917.63414.92 รวม 3,266435.151,294190.00 ( หน่วย : ล้าน บาท )

10 รายงานผลการเจรจาหนี้นอกระบบ จังหวัดสตูล ข้อมูล ณ วันที่ 26 มีนาคม 2553 ธนาคาร มูลหนี้เกิน 200,000 บาท ผ่านขั้นตอนการ เจรจาหนี้แล้ว รายเงินรายเงิน ธ.ก.ส.ธ.ก.ส. 279.04144.57 ออมสิน 3510.0940.72 กรุงไทย 30.6510.20 SMEs41.3110.20 อิสลาม 30.73-- รวม 7221.82205.69 ( หน่วย : ล้าน บาท )

11


ดาวน์โหลด ppt ไตรมาส ที่ เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่าย รายจ่ายลงทุน สะสม ณ สิ้นไตร มาส (%) เป้าหมายอัตรา การเบิกจ่ายรายจ่าย ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส (%) 1 12.0020.00 2 33.0043.00.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google