งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Automatic Photo Maker This program will produce a photo of you by using the data you insert, describing your facial features.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Automatic Photo Maker This program will produce a photo of you by using the data you insert, describing your facial features."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Automatic Photo Maker This program will produce a photo of you by using the data you insert, describing your facial features.

2 Samples The results won’t be perfect but pretty close. Here are some samples:

3 Questionnaire Answer the following questions about your facial features to create your picture.

4 Hair Color Brown Blonde Dark Grey

5 Estilo Hair Type cabello Straight Wavy Curly Bald

6 Eye Color Brown Black Blue Green

7 Nose Large Flat Normal

8 Mouth Large Small Medium

9 Lips Full Fine Medium

10 Ears Pointed Large Small Medium

11 Shape of face Oval Thin Round Square

12 Skin Condition Pale Tan Normal

13 Race White Black Oriental Hispanic

14 Facial Features Beard Mustache Double Chin Pierced Glasses None

15 Sex Male Female Female

16 Age 0-5 5-9 10-13 14-16 17-24 25-35 36-45 46-55 56-65 +65

17 Processing Your data is being processed. In a few seconds you’ll see the results. We hope that they’ll be as close to the original as possible.

18 Analyzing................ Data analyzed Press to see your picture.

19 พระองค์ทรงสร้างเรา ตามพระฉายาของพระองค์ ! รูปปรากฏ ภายนอกของ ท่านนั้นไม่สำคัญ สิ่งสำคัญคือ พระองค์ทรง สร้างท่านให้ ละม้ายคล้ายกับ พระองค์และ พระองค์ทรงรัก ท่านอย่างที่ท่าน เป็น !

20 “ เราบอกความจริงแก่ท่าน ทั้งหลายว่า ท่านทำ สิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุด ของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้น ต่อเรา ” ( มัทธิว 25:40) “ เราบอกความจริงแก่ท่าน ทั้งหลายว่า ท่านไม่ได้ทำสิ่งใดต่อผู้ต่ำต้อย ของเราคนหนึ่ง ท่านก็ไม่ได้ทำสิ่งนั้นต่อเรา ” ( มัทธิว 25:45) พระเจ้าตรัสว่า “อย่ามองดูที่รูปร่างภายนอก...เพราะพระเจ้า ทอดพระเนตรไม่เหมือนที่มนุษย์ดู มนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอก แต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจ” (1ซามูแอล 16:7) พระเจ้าตรัสว่า “อย่ามองดูที่รูปร่างภายนอก...เพราะพระเจ้า ทอดพระเนตรไม่เหมือนที่มนุษย์ดู มนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอก แต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจ” (1ซามูแอล 16:7) “ คนทั้งหลายกล่าวว่าบุตรแห่งมนุษย์เป็น ใคร ” “ ท่านล่ะ คิดว่าเราเป็นใคร ” ( มัทธิว 16:13,15)

21 What do you think? The End God bless You! Share this message with as many as you can! Tommy’s WindowFor more PowerPoint messages click here:


ดาวน์โหลด ppt Automatic Photo Maker This program will produce a photo of you by using the data you insert, describing your facial features.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google