งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Multimedia Search Siamguru Co., LTD. www.SiamGuru.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Multimedia Search Siamguru Co., LTD. www.SiamGuru.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Multimedia Search Siamguru Co., LTD.

2 บริการค้นหาข้อมูลประเภทมัลติมีเดีย เช่น รูปภาพทุกประเภท เนื้อเพลง MP3
Multimedia Search บริการค้นหาข้อมูลประเภทมัลติมีเดีย เช่น รูปภาพทุกประเภท เนื้อเพลง MP3 Siamguru Co., LTD.

3 การค้นหารูปภาพ (Image Search)
Siamguru Co., LTD.

4 Image Directory Siamguru Co., LTD.

5 Siamguru Co., LTD.

6 การค้นหาเนื้อเพลง MP3 (Music Search)
Siamguru Co., LTD.

7 Siamguru Co., LTD.

8 Siamguru Co., LTD.

9 การค้นหาข่าวหนังสือพิมพ์
(News Search) Siamguru Co., LTD.

10 บริการค้นหาข้อมูลข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์กว่า 10 ฉบับ
News Search บริการค้นหาข้อมูลข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์กว่า 10 ฉบับ มีหมวดของหมู่ข่าวจากสำนักพิมพ์ต่างๆ ทำให้ง่ายในการอ่านข่าว สามารถค้นหาข่าวประจำวันหรือย้อนหลัง 1 เดือน เหมาะสำหรับการค้นคว้าหาข้อมูล Siamguru Co., LTD.

11 News Search Siamguru Co., LTD.

12 Siamguru Co., LTD.

13 การค้นหากระทู้เว็บบอร์ด
(Web-board Search) Siamguru Co., LTD.

14 Webboard Search เป็นการค้นหาข้อมูลประเภทกระทู้ในเว็บบอร์ดดังๆ เช่น Pantip.com, siam2you และอื่นๆ มีการจัดหมวดหมู่ หรือ ประเภทของเว็บบอร์ดจากหลายๆ เว็บดัง ทำให้ง่ายในการอ่านหรือเขียนกระทู้ Siamguru Co., LTD.

15 Siamguru Co., LTD.

16 Siamguru Co., LTD.

17 SiamGURU Search Solution
Siamguru Co., LTD.

18 SiamGURU Search Solution
GuruSearch solution สามารถจัดการข้อมูลได้ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Word, Excel, PDF และ เอกสารธรรมดา ช่วยให้การจัดเก็บ และการสืบค้นข้อมูลในองค์กรสะดวกและง่าย ในลักษณะ Corporate Portal Siamguru Co., LTD.

19 SiamGURU Search Solution
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายการตลาด GuruSearch Solution ฝ่ายการตลาด ลูกค้าสัมพันธ์ Corporate Portal ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร Siamguru Co., LTD.

20 สรุป ทิศทาง และ แนวโน้ม ของ Search Engine ในไทย
ในอนาคต Search Engine สามารถ สร้างฐานความรู้ โดยใช้ฐานข้อมูล จากเว็บ (Web and Data mining) เพื่อ ตอบสนองผู้ใช้ ในระดับข้อมูลที่ซับซ้อนขึ้น รวมทั้งสามารถรวบรวมจำนวนหน้าเว็บเพจ ได้มากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ มีความจำเป็นต้องสร้าง Corporate Portal สำหรับการแชร์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ในการใช้ข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพ Siamguru Co., LTD.


ดาวน์โหลด ppt Multimedia Search Siamguru Co., LTD. www.SiamGuru.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google