งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารต้านมะเร็งจากพืชสมุนไพร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารต้านมะเร็งจากพืชสมุนไพร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารต้านมะเร็งจากพืชสมุนไพร
ซินโครตรอนยืนยัน สารต้านมะเร็งจากพืชสมุนไพร electro-magnetic radiation created in a synchrotron, presentation on a specific application of synchrotron radiation.

2 เทคนิคจุลทรรศน์อินฟราเรด (FTIR microspectroscopy)

3 Micro-IR Our skin emits infrared light, which is why we can be seen in the dark by someone using night vision goggles. In space, IR light maps the dust between stars.

4 การใช้แสงอินฟราเรดวิเคราะห์สิ่งมีชีวิต
A motion of diatomic molecules as a spring Stretching vibrations absorbance 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Wavenumbers (cm-1) c c H H H H Bending vibrations 1 O H N C HIGH LOW 4000 2500 2000 1800 1600 1550 650 Wavenumber(cm-1) = H H H H wavelength (cm) How does IR detect biologcal sample? Because this sample contain biochemical molecule, which contain various function group. Each chemical bond in a molecule will absorb IR energy, then vibrates at a frequency which is characteristic of that bond. A group of atoms in a molecule (e.g. CH2) may have multiple modes of oscillation caused by the stretching and bending motions of the group as a whole. If an oscillation leads to a change in dipole in the molecule, then it will absorb a photon which has the same frequency. In chemical analysis, IR spectrum will show as wave number which correlate to wave length c c

5 อินฟราเรดสเปกตรัม C C H H H H 1650 cm-1 (N–H) bending (C=O) stretching
Biomedical samples comprise a mixture of proteins, nucleic acids, lipids and carbohydrates, and this complexity is reflected in the IR absorption spectra they produce. The amide I band at around 1650 cm-1 which results principally from the (C=O) stretching vibrations of protein amide bonds; The amide II band close to 1549 cm-1 resulting from a combination of the (N–H) bending and (C–N) stretching vibrations of the amide bonds; the (C=O) stretching of lipids at about 1740 cm-1; and the antisymmetric nas(PO2) stretching of nucleic acids and phospholipids near 1225 cm1. Many biological samples have highly specific vibrational signatures that form a database for discriminating various states

6 โครงสร้างทุติยภูมิของโปรตีน
random coil  - helix  - sheet This amide I band composes of 80% from the C=O stretching vibration of the amide group, coupled to the in-plan N-H bending and C-N stretching amide I band consists of a series of overlapped component bands which occurs as a result of the secondary structures present in proteins.

7 ติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับเซลล์ (ไมโครเมตร)
ใช้เทคนิคจุลทรรศน์อินฟราเรด ? ติดตามการเปลี่ยนแปลงระดับเซลล์ (ไมโครเมตร) พิสูจน์เอกลักษณ์ ศึกษากลไกการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ

8 ข้อมูลอินฟราเรดสเปคตรัมของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว (U937) ที่
ผ่านการบำบัดด้วยสารสกัดจากสนสามสนใบ ติ้วขน และยาเมลฟาแลน โปรตีน ไขมัน

9 ข้อดี: เทคนิคจุลทรรศน์อินฟราเรด
ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างที่ไม่ยุ่งยาก ไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีใด ๆ ในการเตรียมตัวอย่าง ใช้เวลาในการตรวจวิเคราะห์สั้น ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้สารเคมีราคาสูง

10 Questions are welcome.


ดาวน์โหลด ppt สารต้านมะเร็งจากพืชสมุนไพร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google