งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Stock Exchange of Thailand ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – 29 กุมภาพันธ์ 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Stock Exchange of Thailand ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – 29 กุมภาพันธ์ 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Stock Exchange of Thailand ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – 29 กุมภาพันธ์ 2551

2 เค้าโครง • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

3 Source : SETSmart Remark: Newly listed in 2008 as of 29 February 2008 ภาคเอกชนให้ความสนใจเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มขึ้น Newly listed companies Listed companies Number of new and existing listed companies (SET and MAI)

4 บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มทรัพยากรและธุรกิจการเงิน ซึ่งมีสัดส่วนเกือบ 50% ของ Market Capitalization ทั้งตลาด Source: SETSMART as of 29 February 2008 Note : SET and MAI (Excluded Warrant and Unit Trust) Total Market Cap = 6,619 billion bahtTotal number of listed companies = 525 mai51 NPG 22 TECH37 SERVICE 85 RESOURC 24 INDUS 69 PROPCON 89 AGRO44 FINCIAL 63 CONSUMP 41

5 Points Billion Baht Source : SETSMART as of 29 February 2008 Remarks: SET and MAI (USD 207) ดัชนีและมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดปรับตัวตามสถานการณ์ เศรษฐกิจ Market Capitalization SET index mai index Market Capitalization and Index

6 Source : SETSmart as of 29 February 2008 Remark: Includes both SET and MAIรวมถึงการปรับตัวของมูลค่าการซื้อขาย Total Foreign Average daily turnover Unit: Million Baht

7 … ในขณะที่นักลงทุนต่างประเทศมียอดซื้อสุทธิลดลง Foreign net buy Unit: Billion baht Source: SETSMART as of 29 February 2008 Note: SET and MAI

8 นักลงทุนบุคคลยังคงมีสัดส่วนมากที่สุดในตลาดหลักทรัพย์... Foreign investors Local institutions Local investors Transactions by investor type Unit: Percent Source: SETSMART as of 29 February 2008 Note: SET and MAI

9 อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนตลาด mai เพิ่มขึ้นจากปี 2007 ส่วนผลตอบแทนตลาด SET ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2007 เช่นกัน Market dividend yield Source: SETSMART as of 29 February 2008 SET mai

10 เค้าโครง • สถิติภาพรวมตลาด • ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

11 Source: SETSMART as of 30 June 2007,NESDB Note: Earnings are calculated by 12 month accumulated EBIT SET Index, Earning and GDP ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกอบด้วย ภาวะเศรษฐกิจและ ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน... SET Index Earning Real GDP Growth

12 * Broad money according to the IMF’s new manual (monetary and financial statistics manual – MFSM 2000X Source: SETSMART as of 31 January 2008, BOT Liquidity and SET Index... สภาพคล่องของปริมาณเงิน SET Index Broad money

13 Foreign net buy and SET Index.. รวมถึงการซื้อของนักลงทุนต่างชาติ Foreign net buy SET index Source: SETSMART as of 29 February 2008


ดาวน์โหลด ppt The Stock Exchange of Thailand ภาวะตลาดหลักทรัพย์ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – 29 กุมภาพันธ์ 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google