งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Stock Exchange of Thailand ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – 29 กุมภาพันธ์ 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Stock Exchange of Thailand ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – 29 กุมภาพันธ์ 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Stock Exchange of Thailand ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – 29 กุมภาพันธ์ 2551

2 เค้าโครง •Thai securities market’s presence in Asia •Thai securities market’s presence in the world

3 Remark: - GDP from Blloomberg and Market Cap. from WFE Market Cap. ของตลาดหลักทรัพย์ไทยต่อ GDP ยังมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับ ตลาดหลักทรัพย์อื่น Market Capitalization to GDP Comparison : Asia Countries (Year End 2006) Unit: Percent

4 Number of Listed Companies : Asia Countries (As of January 2008) Source: - WFEจำนวนบริษัทจดทะเบียนยังน้อยอยู่

5 Source: World Federation of Exchange as of 31 January 2008 Market Capitalization Unit: Billion USD เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังมีขนาดเล็กอยู่ แต่มีสภาพ คล่องที่สูง Share turnover velocity (turnover: market cap) Unit: Percent

6 * SET figure divided by Asian (ex-Japan) Source : World Federation Exchange Remark: Thai equity market share includes both SET + MAI : Information of China and India started since 2002 ตลาดหลักทรัพย์ได้ส่วนแบ่งการตลาดกลับคืนมาตั้งแต่ปี 2000 Market Cap * = 1.6% Market Turnover*= 0.9% Market Capitalization Market Turnover Thai Equity Market Share Vs Asian Markets (ex-Japan) (SET as % of Asian Average)

7 Source: Bloomberg as of 29 February 2008 Total Return : Selected Asian Countries Remark: Performance was measured by the change in the main securities price index and dividends of each market relative to its value at end December 2000 % และตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวในทิศทางที่ดีกว่า... Thailand (427%)

8 ผลตอบแทนของตลาดทุนไทยเป็นที่น่าสนใจ Market Yield Unit: Percentage Source: Bloomberg as of 29 February 2008 P/E ratio Unit: Times

9 เค้าโครง •Thai securities market’s presence in Asia •Thai securities market’s presence in the world

10 (% Growth)(YTD) Index Performance of the Thai Stock Market Compared with Other Countries ( between as of 29 December 2006 and 29 February 2008) Source : Bloomberg ผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อ เทียบกับต่างประเทศ

11 ณ เดือนมกราคม 2551 มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา ตลาดของไทย จัดอยู่ในอันดับที่ 34 เมื่อเทียบกับ ตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก Source: World Federation of Exchange Note: Thailand market capitalization includes SET + mai ตลท. อยู่ในลำดับที่ 34 ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ 185 พันล้าน ดอลลาร์สรอ. • มีขนาดเล็กกว่า NYSE ถึง 79 เท่า • ขนาดเล็กกว่า HKEx 12 เท่า • ขนาดเล็กกว่า SGX 3 เท่า Domestic Market Capitalization (USD Billion) January 2008 Domestic Market Capitalization (USD Billion) January 2008

12 มูลค่าการซื้อขายหมุนเวียน อยู่ในอันดับที่ 33 Source: World Federation of Exchange Note: Thailand trading value includes SET + mai ตลท. อยู่ในลำดับที่ 33 ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 13 พันล้าน ดอลลาร์สรอ. • มีมูลค่าเล็กกว่า NYSE ถึง 274 เท่า • มูลค่าเล็กกว่า HKEx 19 เท่า • มูลค่าเล็กกว่า SGX 3 เท่า Total value of share trading (USD Billion) January 2008 Total value of share trading (USD Billion) January 2008

13 มีจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 523 บริษัท ซึ่งจัดอยู่ในอันดับที่ 23 Source: World Federation of Exchange Note: Number of Thailand listed companies include SET + mai ตลท. อยู่ในลำดับที่ 23 ด้วยบริษัทจดทะเบียน 523 บริษัท • จำนวนบริษัทน้อยกว่า HKEx 2 เท่า Number of Listed Companies January 2008 Number of Listed Companies January 2008


ดาวน์โหลด ppt The Stock Exchange of Thailand ภาพรวมตลาดทุนไทย เชิงเปรียบเทียบ ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด – 29 กุมภาพันธ์ 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google