งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ไขปัญหา การขาดเวลาให้ความสุนทรี แก่ตนเอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ไขปัญหา การขาดเวลาให้ความสุนทรี แก่ตนเอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ไขปัญหา การขาดเวลาให้ความสุนทรี แก่ตนเอง

2 เสนอ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี
เสนอ ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี

3 โดย นางสาวตติยา โคทังคะ 48411020001
โดย นางสาวตติยา โคทังคะ

4 ปัญหาที่พบคือการขาดเวลาให้ความสุนทรี แก่ตนเอง
ดูได้จากสรุปผลการใช้เวลา 15 วัน นี้ ภารกิจ วันที่บันทึก นาที ร้อยละ นอน 1-15 7085 32.80 เดินทาง 1308 6.05 เรียน 1112 5.14 กิน 968 4.48 พักผ่อน บันเทิง 477 2.20 โทรศัพท์ 678 3.13 กิจกรรมส่วนตัว 1127 5.12 ทำงาน 5968 27.62 การบ้าน 907 4.19 เบ็ดเตล็ด 1240 5.74 รวม 15 วัน 21600 100

5 ปัญหาที่พบคือการขาดเวลาให้ความสุนทรี แก่ตนเอง
สาเหตุของปัญหา สามารถแยกเป็นข้อย่อย ดังนี้ ใช้เวลาในการเรียน และการทำกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา ทำให้บางครั้งไม่มีเวลาเล่นกับเพื่อน ใช้เวลาไปกับการทำงานพาร์ทไทม์ เพราะเมื่อเรียนเสร็จ ต้องทำงานพาร์ทไทม์เสมอ ใช้เวลาไปกับการทำการบ้าน และทบทวนบทเรียน และในบางครั้งก็รู้สึกเหนื่อยเมื่อกลับจากที่ทำงาน จึงรู้สึกอ่อนล้า และไม่มีความสุนทรีในชีวิต

6 คือ การแต่งเพลง และเล่นกีต้าร์ เพื่อการผ่อนคลาย หลังจากเลิกเรียน
แนวทางการปัญหา คือ การแต่งเพลง และเล่นกีต้าร์ เพื่อการผ่อนคลาย หลังจากเลิกเรียน หรือทำงาน

7 ขั้นตอนการแต่งเพลงเพื่อแก้ไขปัญหา
การแก้ไขปัญหา สามารถแยกเป็นข้อย่อย ดังนี้ เริ่มคิดเรื่องที่จะใช้แต่งเพลง โดยดูจากตัวเอง หรือผู้คนรอบข้าง และเรื่องที่เราสนใจ ถ่ายทอดความรู้สึก โดยการบรรยายเป็นลายลักษณ์อักษร และกลั่นกรองความสวยงามของภาษา โดยดูความคล้องจองของคำด้วย ใส่โน้ตเพลง หรือคอร์ดกีต้าร์ โดยใช้กีต้าร์เป็นอุปกรณ์ในการแต่งเพลงด้วย

8 ภาพการแต่งเพลง

9 เพลงที่แต่ง ได้แก่เพลง 1. ไม่รัก 2. รักไม่จบ
เพลงที่แต่ง ได้แก่เพลง 1. ไม่รัก 2. รักไม่จบ

10 เนื้อเพลงและคอร์ดกีต้าร์ เพลงไม่รัก Em B D A ฉันรู้ดีอยู่ ว่าเธอหน่ะรักเขา ตอนที่เรานั้นคบกันอยู่ Em B D A ไม่ต้องมาทนฝืน มาทนคบกัน มันเพื่ออะไรเมื่อเธอก็มีเขาอยู่ C G C G *ไม่ต้องมาแกล้งกัน ฉันเสียใจ ทำว่าเป็นรักกัน C G A D สิ่งที่เธอให้มา จากนี้ไป บอกตรงๆ ได้ไหม G Em D G D C G **ก็บอกว่าเลยว่าไม่รัก ฉันจะได้เข้าใจ ในเมื่อเธอมีเขาอยู่ แล้วใช่ไหม G D Em C Am D Em บอกกันสักที จะได้ไหม ตัดสินใจ ไม่ต้องกลัวว่าใครจะเสียใจ Em B D A ฉันก็จะทนรับไว้ เป็นแค่คนอื่น เธอจะได้ไม่ฝืนหลอกหัวใจ ( ซ้ำ *,** )

11 เนื้อเพลงและคอร์ดกีต้าร์ เพลงรักยังไม่จบ D Bm G มีแต่ความว่างเปล่า ความเหงาและความเหินห่าง มันอ้างว้างเดียวดาย A D Bm A ใครคงไม่รู้สึก ว่ามันเหงาข้างในหัวใจ เคยบ้างไหม Em A D Bm *ที่รักเธออยู่ไหน เธอจะรู้บ้างไหมว่าใครเฝ้าคิดถึง G A ใครคนหนึ่งที่บอกลาฉัน G Bm G A D ** เพราะว่ารักฉันยังไม่จบ แม้วันนี้เธอไปแสนไกล แต่หัวใจมันยังต้องการ G Bm G D แม้วันนี้เธอไปไม่กลับ ฉันก็พร้อมจะรอ แต่เธอ คนเดียว Solo G/Em/Bm/A/D D Bm G A D ยังจดจำทุกอย่าง คำพุดที่เคยพูดกัน ตอนที่ฉันมีเธอ นั้นอยู่เคียงข้างกาย Bm A อยากให้รู้ว่าฉันเหงาใจ อยู่ที่เดิม ( ซ้ำ *,** ) G/Bm/D

12 ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน
ไม่ได้เรียนการแต่งเพลงมาโดยตรง แต่อาศัยความรู้ด้านดนตรีที่มีเพียงเล็กน้อย บวกกับการที่มีใจรักในดนตรี จึงทำให้ในการเทียบเสียงโน้ตหรือการแต่งทำนองเพลง ยังไม่มีความแม่น ชัดเจน และอาจผิดเสียงบ้างในบางจังหวะ ไม่มีกีต้าร์ในการแต่งเพลง เพราะเก็บไว้ที่บ้าน จึงต้องยืมจากเพื่อนทำให้การทำงานค่อนข้างล่าช้า ไม่ได้เล่นกีต้าร์มาเป็นเวลานาน ทำให้มีการทบทวนความจำบ้าง และอาจเล่นไม่คล่องเท่าที่ควร จึงเป็นอุปสรรคในการทำงาน

13 สิ่งที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม
ทำให้เกิดสมาธิ และเกิดความคิดสร้างสรรค์ และทำให้มีความสุขกับกิจกรรม เพราะได้ทำในสิ่งที่ตนเองรัก ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และคลายเครียดไปพร้อมกับการทำกิจกรรม มีเพลงที่เป็นผลงานของตนเองเพิ่มขึ้น และทำให้เกิดความภูมิใจในตนเอง

14 สิ่งที่ได้จากการปฏิบัติกิจกรรม
สรุปผลการใช้เวลา 15 วัน หลังจากการนำนวัตกรรมที่คิดค้นมาใช้มาใช้ ภารกิจ วันที่บันทึก นาที ร้อยละ นอน 1-15 7032 32.55 เดินทาง 1200 5.55 เรียน 1112 5.14 กิน 968 4.48 พักผ่อน บันเทิง 833 3.86 โทรศัพท์ 600 2.77 กิจกรรมส่วนตัว 1100 5.09 ทำงาน 5968 27.62 การบ้าน 907 4.19 เบ็ดเตล็ด 1150 5.32 รวม 15 วัน 21600 100 เวลาพักผ่อนให้ความบันเทิงแก่ตนเอง เพิ่มจากร้อย 2.20 เป็น ร้อยละ 3.86 ซึ่งเพิ่มจากก่อนนำนวัตกรรมมาใช้ คิดได้ดังนี้ = 1.66 ซึ่งเวลาในการทำงานนั้นก็ไม่ได้ลดลงเพียงแต่ลดกิจกรรมบางอย่างที่ไม่จำเป็น และพักผ่อน จึงไม่กระทบเวลาการทำงาน

15 ขอขอบคุณ ผู้ที่ให้คำแนะนำและมีส่วนช่วยเหลือในการปฏิบัติกิจกรรมครั้งนี้

16 นางสาวสุพรรษา เจริญวงษ์ นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3
ดร. รสสุคนธ์ มกรมณี ที่ให้ความรู้และความแนะนำดีๆ ในการเรียนวิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ นางสาวสุพรรษา เจริญวงษ์ นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 3 ช่วยอำนวยและให้ความช่วยเหลือเรื่องกีต้าร์ โดยได้ให้ความอนุเคราะห์ตลอดการปฏิบัติงาน นายณัฐพงศ์ โคทังคะ น้องแซม ช่วยแนะนำเคล็ดลับดีๆ ในการแต่งเพลง ช่วยสอนการเล่นกีต้าร์ และให้กำลังใจตลอดมา

17 Thank you


ดาวน์โหลด ppt การแก้ไขปัญหา การขาดเวลาให้ความสุนทรี แก่ตนเอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google