งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งแวดล้อมเริ่มที่ตัวเรา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งแวดล้อมเริ่มที่ตัวเรา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งแวดล้อมเริ่มที่ตัวเรา
สองมือหนึ่งใจ... สิ่งแวดล้อมเริ่มที่ตัวเรา เด็กหญิงมลฑาทิพย์ ขุนหนู น้องจูน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา แกนนำนักเรียนสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนวัดประเจียก จังหวัดสงขลา ทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน

2 สองมือหนึ่งใจ...สิ่งแวดล้อมเริ่มที่ตัวเรา เด็กหญิงมลฑาทิพย์ ขุนหนู
เด็กหญิงมลฑาทิพย์ ขุนหนู

3 เก็บขยะในชุมชน

4 เก็บขยะที่ชายทะเล

5 เก็บขยะที่ชายทะเล

6 เรียนรู้จากขยะที่ชายทะเล

7 เตรียมฐานสิ่งแวดล้อม

8 ซ้อมฐานการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม

9 เป็นวิทยาประจำฐาน

10 ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง

11 ให้ความรู้แก่น้องๆและเพื่อนๆต่างโรงเรียน

12 ปลูกป่าชายเลน

13 ปลูกต้นไม้

14 เล่นหนังตะลุงสอนน้อง

15 เล่นหนังตะลุงเรื่องสิ่งแวดล้อมที่ตลาดนัด

16 เดินรณรงค์ในชุมชนด้วยขบวนกลองยาว

17 รณรงค์ให้ความรู้ในชุมชน

18 ข้าวห่อใบตอง ข้าวห่อใบบัว

19 ตลาดนัดขายของมือสอง

20 ประชุมวางแผนทำงาน

21 ภาพยนต์โฆษณาที่ทุกบ้านติดตามชม

22 สิ่งแวดล้อมเริ่มที่ตัวเรา
สองมือหนึ่งใจ... สิ่งแวดล้อมเริ่มที่ตัวเรา เด็กหญิงมลฑาทิพย์ ขุนหนู น้องจูน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา แกนนำนักเรียนสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนวัดประเจียก จังหวัดสงขลา ทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน


ดาวน์โหลด ppt สิ่งแวดล้อมเริ่มที่ตัวเรา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google