งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 18 มกราคม 2556 นายโชคจุล สุคันธาพฤกษ์ รผก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 18 มกราคม 2556 นายโชคจุล สุคันธาพฤกษ์ รผก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 18 มกราคม 2556 นายโชคจุล สุคันธาพฤกษ์ รผก
วันที่ 18 มกราคม 2556 นายโชคจุล สุคันธาพฤกษ์ รผก. PEA และ นายวัฒนา สุภรณ์ ไพบูลย์ กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) “Cooperation on the Smart Grid Infrastructure” ระหว่าง Provincial Electricity Authority หรือ PEA กับ บริษัท อมตะ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ชั้น 23 อาคาร 4 สำนักงานใหญ่ การ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถ.งามวงศ์วาน กรุงเทพฯ

2 เนื่องจากใน ปัจจุบัน อมตะนคร เป็นศูนย์กลาง ของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทย ซึ่ง อุตสาหกรรมนี้มีแนวโน้มที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น เพื่อลดภาวะโลกร้อน และสอดคล้องกับ โครงการ Smart Grid ของ PEA ที่ได้ดำเนินการอยู่ในเมืองใหญ่ เช่น พัทยา และ PEA ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของอมตะนคร จึงได้ดำเนินการนำ Smart Grid มาใช้ในเมือง วิทยาศาสตร์อมตะ

3 ดังนั้น ความร่วมมือระหว่าง PEA และบริษัทฯ จะส่งเสริมกิจกรรม วินัย และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค สนับสนุนความร่วมมือด้าน เทคนิคทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะด้านการศึกษาความเหมาะสมและพัฒนา โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) สำหรับโครงการเมืองวิทยาศาสตร์ อมตะ ที่สามารถทำงานร่วมกันได้กับระบบไฟฟ้าของ PEA ตลอดจนมีการ แลกเปลี่ยนบุคลากรในงานด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคนิค เพื่อสนับสนุน ความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานของโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ บนพื้นฐาน ความเท่าเทียมและต่างตอบแทน เพื่อการปรับปรุงสภาพเศรษฐกิจและ คุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศไทย


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 18 มกราคม 2556 นายโชคจุล สุคันธาพฤกษ์ รผก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google