งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ใช้สำหรับสมาชิกลาเวีย เท่านั้นและ ไม่ได้ใช้ในการเพื่อ โฆษณา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ใช้สำหรับสมาชิกลาเวีย เท่านั้นและ ไม่ได้ใช้ในการเพื่อ โฆษณา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ใช้สำหรับสมาชิกลาเวีย เท่านั้นและ ไม่ได้ใช้ในการเพื่อ โฆษณา

3 รายได้เดือนละ 50,000 บาท คุณ พอใจหรือไม่ ทำอย่างไรถึงได้

4 เดือนละขาย 120 ขวด / คน ( ราคาทุน ขวดละ 800 บาท )  ไม่ต้องจับคู่  จำนวนยอดขวดสามารถ สะสมได้  ขายปลีกที่ราคา 1000 บาท / ขวด การ ขายง่ายหรือไม่

5 รายได้นักขาย / 1 คน / 1 เดือน บาท / ขวดจำนวน ขวด ยอดรวม กำไรขาย ปลีก 20012024,000 AAR 9012010,800 สินค้ารฟรี จาก โปร 8+1 10001515,000 49,800 เงินสดสุทธิ ( นักขาย /1 คน ) = 49,800 บาท / 1 เดือน

6 เดือนที่ 3 จะได้รายได้เพิ่มเติม....  ยกตัวอย่างเช่น MAR 9,600PV ( 80*120 ขวด ) = 1 point = 2,688 บาท *** MAR เปลี่ยนแปลงทุกเดือนตาม จำนวน QH เงินสดสุทธิ ( นักขาย /1 คน ) = 52,488 บาท / 1 เดือน

7 หากคุณเป็นนักธุรกิจ คุณจะมีรายได้ เพิ่มเติม …… คุณมีนักขาย 6 คน ดิต ตัว และคุณเป็น Q3H ยอดขายกลุ่ม = 120*6+64 = 784 ขวด

8 ยอดจะมีการเปลี่ยนแปลง ทุกเดือนตามจำนวน QH และยอดขายรวมของทั้ง บริษัท

9 ยอดขายรวมของทั้ง บริษัท = 3,920 ขวด หากทั้ง บริษัท มี Q3H = 5 คน คุณมี ยอดขายส่วนบุคคล = 64 ขวด กำไรขาย ปลีก 2006412,800 AAR90645,760 โปร 8+1 100088,000 26,560

10 ยอดขายรวมของทั้ง บริษัท = 3920 ขวด หากทั้ง บริษัท มี Q3H = 5 คน บาท 1MAR2,688 2HMR43,904 3TR3,136 ทัวร์ 37,632 4SKHR3,136 สิ้นปี 37,632 5DKHR6,272 6TKHR- สะสม 7CSR7,84094,080 RP+AAR+ โปร 8+1 26,560 เงินสดสุทธิ ( นัก ธุรกิจ / 1 คน ) 79,424

11 หากคุณเป็นนักธุรกิจ คุณจะมีรายได้ เพิ่มเติม …… คุณมีนักขาย 10 คน ดิตตัว และคุณเป็น Q4H ยอดขายกลุ่ม = 120*10 + 64 = 1,264 ขวด

12 ยอดจะมีการเปลี่ยนแปลง ทุกเดือนตามจำนวน QH และยอดขายรวมของทั้ง บริษัท

13 ยอดขายรวมของทั้ง บริษัท = 6,570 ขวด หากทั้ง บริษัท มี Q4H = 5 คน คุณมี ยอดขายส่วนบุคคล = 64 ขวด กำไรขาย ปลีก 2006412,800 AAR90645,760 โปร 8+1 100088,000 26,560

14 ยอดขายรวมของทั้ง บริษัท = 3,920 ขวด หากทั้ง บริษัท มี Q3H = 5 คน บาท 1MAR2,867 2HMR73,584 3TR5,256 ทัวร์ 63,072 4SKHR5,256 สิ้นปี 63,072 5DKHR10,512 6TKHR5,256 สะสม 7CSR13,140315,360 RP+AAR+ โปร 8+1 26,560 เงินสดสุทธิ ( นัก ธุรกิจ / 1 คน ) 118,779

15 รายได้โดยประมาณขึ้นอยู่กับ ยอดขายรวมของ บริษัท


ดาวน์โหลด ppt ใช้สำหรับสมาชิกลาเวีย เท่านั้นและ ไม่ได้ใช้ในการเพื่อ โฆษณา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google