งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก
umaporn

2 Structure of Root

3

4

5 ป้องกันอันตรายให้กับปลายราก
Root cap ป้องกันอันตรายให้กับปลายราก Zone of Cell Division มีเนื้อเยื่อเจริญ มีการแบ่งเซลล์แบบ mitosis ตลอดเวลา Zone of cell Elongation ขยายขนาดเซลล์ ทำให้รากยาวขึ้น Zone of Cell Differentiation เปลี่ยนแปลงเป็นเนื้อเยื่อถาวร เพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่าง

6 xylem phloem cambium pith
protoderm epidermis root hair ground meristem cortex procambium xylem phloem cambium pith

7 Monocotyledon Roots epidermis cortex endodermis Vascular tissue pith

8 epidermis cortex endodermis stele pith pericycle

9

10

11 Dicotyledon Roots

12

13

14

15

16

17 รากค้ำจุน รากอากาศ

18 รากช่วยหายใจ รากสะสมอาหาร

19 Structure of Stem

20

21

22

23

24

25 xylem

26

27

28

29 phloem

30

31 Annual Ring

32

33

34

35 แก่นไม้ กระพี้ไม้

36

37

38


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google