งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 ภัยร้ายในยุคไซเบอร์ (Danger in Internet)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 ภัยร้ายในยุคไซเบอร์ (Danger in Internet)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9 ภัยร้ายในยุคไซเบอร์ (Danger in Internet)
BC424 Information Technology

2 ประเภทต่าง ๆ ของปัญหาการใช้ IT & IS
ความประมาทของของผู้ใช้ (Human Carelessness) อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Computer Crime) ความหายนะทางธรรมชาติและการเมือง (Natural or Political Disasters) การผิดพลาดทางฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (Hardware and Software Failures) การใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด (Computer abuse) BC424 Information Technology

3 ชนิดของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Type of computer crime)
การโกงข้อมูล (Data diddling) เทคนิคแบบ Trojan Horse (Trojan Horse Technique) เทคนิคแบบ Salami (Salami Technique) การดักข้อมูล (Trapdoor routines) ระเบิดตรรกะ (Logic bombs) ไวรัสคอมพิวเตอร์ (Computer virus) BC424 Information Technology

4 ชนิดของอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Type of computer crime) (ต่อ)
เทคนิคแบบกวาดข้อมูล (Scavenging technique) การทำให้รั่ว (Leakage) การลักลอบดักฟัง (Eavesdropping) โจรสลัดซอฟต์แวร์ (Software piracy) การแอบเจาะเข้าไปใช้ข้อมูล (Hacking) BC424 Information Technology

5 code หรือ software ที่มุ่งร้ายต่อผู้ได้รับ มี 3 ประเภท
Virus Worms Trojan Horse BC424 Information Technology

6 10 อันดับไวรัสประจำเดือนสิงหาคม 2546
BC424 Information Technology

7 กลโกงทาง Internet Internet Auction Fraud
ความเสียหายที่เกิด : ผู้ซื้อชำระเงิน แต่ไม่ได้รับของ วิธีป้องกัน : ตรวจสอบเว็บไซต์ที่ให้บริการด้านการประมูล Internet Service Provider Scams ความเสียหายที่เกิด : ผู้บริโภคถูกเรียกเก็บเงินจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต วิธีป้องกัน : เมื่อได้รับเช็คโดยไม่ทราบสาเหตุ ก็ไม่ควรตกลงกับคนอื่น BC424 Information Technology

8 วิธีป้องกัน : ไม่ควรแจ้งข้อมูลบัตรให้คนอื่นรู้
Credit card Fraud ความเสียหายที่เกิด : ถูกเรียกเก็บเงินจากธนาคาร โดยไม่ได้ใช้บัตร วิธีป้องกัน : ไม่ควรแจ้งข้อมูลบัตรให้คนอื่นรู้ Intenational Modem Dialing/ Modem Hijacking ความเสียหายที่เกิด : ถูกเรียกเก็บเงินค่าโทรทางไกลจำนวนมาก วิธีป้องกัน : ไม่ติดตั้งโปรแกรมสำหรับการให้บริการที่เป็นของฟรี BC424 Information Technology

9 วิธีป้องกัน : เลือกผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือ
Web Cramming ความเสียหายที่เกิด : ถูกเรียกเก็บค่าบริการโดยที่ไม่เคยใช้หรือสมัคร วิธีป้องกัน : เลือกผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือ Multilevel Marketing Plans/Pyramids ความเสียหายที่เกิด : ไม่ได้รับผลประโยชน์ตามที่ผู้หลอกลวงอ้าง วิธีป้องกัน : ระวังในการสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ต้องหาสมาชิก BC424 Information Technology

10 ความเสียหายที่เกิด : ถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตลอดเวลา
Nigerian Money Offers ความเสียหายที่เกิด : ถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตลอดเวลา วิธีป้องกัน : ไม่หลงเชื่อผู้ที่เสนอผลประโยชน์มหาศาล Work-At-Home ความเสียหายที่เกิด : ไม่ได้รับค่าตอบแทนตามที่มีผู้กล่าวอ้าง วิธีป้องกัน : ควรสอบถามรายละเอียดของธุรกิจที่จะลงทุน BC424 Information Technology

11 - หลีกเลี่ยงการใช้บริการขอจด domain name ล่วงหน้า
Domain Name Registration Scams ความเสียหายที่เกิด : ชำระเงินโดยไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ วิธีป้องกัน : - หลีกเลี่ยงการใช้บริการขอจด domain name ล่วงหน้า - ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการยื่นขอจดทะเบียน - ใช้บริการกับหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ BC424 Information Technology

12 THE END Of BC424 BC424 Information Technology


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 ภัยร้ายในยุคไซเบอร์ (Danger in Internet)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google