งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A Known-Plaintext Attack of the LFSR Stream Cipher 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A Known-Plaintext Attack of the LFSR Stream Cipher 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A Known-Plaintext Attack of the LFSR Stream Cipher 1

2 สมาชิกที่ร่วมโครงการ 1. นายชานนท์ จังกาจิตต์ รหัสนักศึกษา 493040147-12. นายกิติ์จิพงษ์ อิทธิธรรมสกุล รหัสนักศึกษา 493041251-1 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. พิเชษฐเชี่ยวธนะ กุล 2

3 Agenda สิ่งที่ดำเนินการต่อจากครั้งที่แล้วการออกแบบและการทำงานของโปรแกรมแสดงผลการจากโปรแกรมปัญหาและอุปสรรคแนวทางแก้ไขสิ่งที่จะดำเนินการต่อไป 3

4 สิ่งที่ดำเนินการต่อจากครั้งที่ แล้ว 4 • ศึกษาและออกแบบอัลกอริทึมส่วนการเข้ารหัสให้สามารถเปลี่ยนแปลงตาม constant vector ที่เจาะจง • พัฒนาอัลกอริทึมส่วนการทำ cryptanalysis เหนือ finite field (i.e. )

5 การออกแบบและการทำงาน ของโปรแกรม 5 Encryption :

6 การออกแบบและการทำงาน ของโปรแกรม 6 Generate keystream :

7 การออกแบบและการทำงานของ โปรแกรม ( ต่อ ) 7 Cryptanalysis :

8 การออกแบบและการทำงานของ โปรแกรม ( ต่อ ) 8 Cryptanalysis : Matrix A

9 การออกแบบและการทำงานของ โปรแกรม ( ต่อ ) 9 Cryptanalysis : Matrix B Keystream :

10 ผลจากการทำงานของ โปรแกรม 10 ผลการทำงานของโปรแกรมในการ เข้ารหัส :

11 ผลจากการทำงานของ โปรแกรม ( ต่อ ) 11 ผลการทำงานของโปรแกรมในการ cryptanalysis :

12 ปัญหาและอุปสรรค 12  การหาเมตริกช์ผกผัน และการคูณเมตริกช์หนือ finite field มีข้อมูล เผยแพร่น้อย แนวทางแก้ไข  ค้นหาข้อมูลที่ ใกล้เคียง  ปรึกษาอาจารย์ที่ ปรึกษา

13 สิ่งที่จะดำเนินการ ต่อไป 13  เพิ่มการทำงานในส่วนตรวจสอบการ เข้ารหัส  ตรวจสอบและแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ของโปแกรม  เพิ่มการทำงานในส่วนของ Graphic User Interface (GUI)

14 14

15 15


ดาวน์โหลด ppt A Known-Plaintext Attack of the LFSR Stream Cipher 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google