งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายมังคลาภิรัตน์ จันทนฤกษ์ นายวสุ ขาวดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายมังคลาภิรัตน์ จันทนฤกษ์ นายวสุ ขาวดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายมังคลาภิรัตน์ จันทนฤกษ์ 503040250-9 นายวสุ ขาวดี 503040257-5
เฟซบุ๊กแอปพลิเคชัน เพื่อการประชาสัมพันธ์ การค้นหาและวิเคราะห์ข้อมูล COE นายมังคลาภิรัตน์ จันทนฤกษ์ นายวสุ ขาวดี

2 อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว ผศ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี
ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว ผศ. รุจชัย อึ้งอารุณยะวี ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล

3 หัวข้อที่จะนำเสนอ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวอย่างและการทำงานของแอปพลิเคชัน สรุป

4 หลักการและเหตุผล เฟซบุ๊กเป็นสังคมเครือข่ายที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย
เฟซบุ๊กมีบทบาทในด้านต่างๆ มากขึ้น แนวคิดในการพัฒนาเฟซบุ๊กให้ตอบสนองผู้ใช้ได้มากขึ้น

5 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่อำนวยความสะดวกในการประชาสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันที่ช่วยในการค้นหา และเรียกดูข้อมูลต่างๆ ของเฟซบุ๊ก

6 ตัวอย่างแอปพลิเคชัน

7 การโพสต์ข้อความไปที่เพจ
กล่องชื่อเพจที่ต้องการโพสต์ และข้อความที่ต้องการโพสต์

8 การโพสต์ข้อความไปที่เพจ (ต่อ)
รายชื่อเพจที่เป็นผู้ดูแล และกลุ่มที่เป็นสมาชิก

9 การโพสต์ข้อความไปที่เพจ (ต่อ)
การบันทึกเพจที่ชอบ หรือต้องการโพสต์บ่อยๆ

10 การโพสต์ข้อความไปที่เพจ (ต่อ)

11 การโพสต์ข้อความไปที่เพจ (ต่อ)

12 การโพสต์ข้อความไปที่เพจ (ต่อ)

13 การโพสต์ข้อความไปที่เพจเพื่อนหลายคน

14 การโพสต์ข้อความไปที่เพจเพื่อนหลายคน(ต่อ)

15 การโพสต์ข้อความไปที่เพจเพื่อนหลายคน(ต่อ)

16 สารบัญโน้ตของเพจ แบบฟอร์มในการใส่ชื่อเพื่อนหรือชื่อเพจ และการค้นหาจากชื่อเรื่อง

17 สารบัญโน้ตของเพจ (ต่อ)
ตัวอย่างการแสดงผลเมื่อใส่ชื่อเพจ thaibreastfeeding

18 สารบัญโน้ตของเพจ (ต่อ)
ตัวอย่างการแสดงผลเมื่อใส่ชื่อเพจ thaibreastfeeding และคำค้นหาว่า “ข้อดี”

19 การเก็บและค้นหาโพสต์ที่ชอบ
แบบฟอร์มการค้นหาโพสต์ และข้อมูลของโพสต์จากฐานข้อมูล

20 การเก็บและค้นหาโพสต์ที่ชอบ (ต่อ)
ตัวอย่างการค้นหาจากชื่อผู้โพสต์และเดือนที่โพสต์

21 การดูข้อมูลและสถิติของเพจ
แบบฟอร์มสำหรับใส่ชื่อเพจ

22 การดูข้อมูลและสถิติของเพจ (ต่อ)
ตัวอย่างการแสดงผล

23 การดูข้อมูลกลุ่มและสมาชิกในกลุ่ม

24 การดูข้อมูลกลุ่มและสมาชิกในกลุ่ม(ต่อ)
แสดงผู้ก่อตั้งกลุ่ม และข้อความล่าสุดในกลุ่ม

25 การดูข้อมูลกลุ่มและสมาชิกในกลุ่ม (ต่อ)
แสดงสมาชิกของกลุ่ม

26 การดูข้อมูลของเพื่อน
เลือกเงื่อนไขข้อมูลเพื่อน

27 การดูข้อมูลของเพื่อน (ต่อ)
แสดงข้อมูลเพื่อนตามเงื่อนไข

28 สรุป แอปพลิเคชันนี้ ช่วยให้การใช้งานเฟซบุ๊กสะดวกขึ้น และใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะแฟนเพจและกลุ่ม ที่คนนิยมใช้กันมากขึ้น ธุรกิจ, บันเทิง, โฆษณา


ดาวน์โหลด ppt นายมังคลาภิรัตน์ จันทนฤกษ์ นายวสุ ขาวดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google