งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Guitar tuner นำเสนอโดย นาย สันติ พรมดวงศรี รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Guitar tuner นำเสนอโดย นาย สันติ พรมดวงศรี รหัส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Guitar tuner นำเสนอโดย นาย สันติ พรมดวงศรี รหัส 493041148 - 4
นาย สันติ พรมดวงศรี รหัส นาย สิทธา ใจดี รหัส

2 หัวข้อนำเสนอ วัตถุประสงค์ของโครงการ ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ปัญหาและแนวทางการแก้ไข สิ่งที่จะพัฒนาต่อไป

3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสร้างเครื่องตั้งสายกีตาร์ ราคาถูกที่อาจจะสามารถตั้งสายเครื่องสายชนิดอื่นได้ เพื่อศึกษาการทำงานของระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาณเสียง

4 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
การทำงานของระบบเครื่องตั้งสายกีตาร์ รับสัญญาณจากการดีดของสายกีตาร์ ขยายสัญญาณและกรองสัญญาณ วงจรเปรียบเทียบสัญญาณ ตรวจสอบหาคอร์ดกีตาร์ ทำการแสดงผลด้วย LCD

5 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ต่อ)
วงจรของเครื่องตั้งสายกีตาร์โดยใช้ IC LM358

6 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ต่อ)
ใช้วงจร Band pass-Filter แทนการใช้ Low pass-Filter รูป : เปรียบเทียบระหว่าง Low pass-Filter และ Band pass-Filter

7 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ต่อ)
ใช้วงจร Band pass-Filter แทนการใช้ Low pass-Filter รูป : วงจร Band pass-Filter

8 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ต่อ)
การทดลองโดยใช้วงจร Band pass-Filter

9 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ต่อ)
การทดลองโดยใช้วงจร Band pass-Filter รูป : สายสัญญาณกีตาร์เส้นที่ 6

10 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ต่อ)
การทดลองโดยใช้วงจร Band pass-Filter รูป : สายสัญญาณกีตาร์เส้นที่ 1

11 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ต่อ)
การวัดและหาค่า Output ที่ได้จากวงจร Band pass-Filter สมการหาค่า Gain

12 ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ต่อ)
การวัดและหาค่า Output ที่ได้จากวงจร Band pass-Filter รูป : การคำนวณหาค่ามาตรฐาน Q(meas.) และค่าความคลาดเคลื่อน Deltafo(%) ในแต่ละสายของกีตาร์

13 สิ่งที่จะพัฒนาต่อไป ออกแบบวงจร Selector ในการแยกตรวจสอบสายกีตาร์

14 สิ่งที่จะพัฒนาต่อไป ปรับปรุงวงจร Peak Detector
เขียนโปรแกรมในไมโครคอนโทรลเลอร์

15 คำถาม & คำตอบ


ดาวน์โหลด ppt Guitar tuner นำเสนอโดย นาย สันติ พรมดวงศรี รหัส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google