งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายอติรุจ อุทุมทองรหัส 483040164- 0 นายอภิวัฒน์ มนัสมาสเจริญรหัส 483040165-8 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. ชัชชัย คุณบัว COE2008-07.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายอติรุจ อุทุมทองรหัส 483040164- 0 นายอภิวัฒน์ มนัสมาสเจริญรหัส 483040165-8 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. ชัชชัย คุณบัว COE2008-07."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายอติรุจ อุทุมทองรหัส 483040164- 0 นายอภิวัฒน์ มนัสมาสเจริญรหัส 483040165-8 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. ชัชชัย คุณบัว COE2008-07

2  Introduction  Conceptual Design  Past Work

3

4 1. เพื่อให้การเช็คชื่อนักศึกษานั้นมี ประสิทธิภาพ, ถูกต้องและแม่นยำ 2. เพื่อให้การเช็คชื่อนักศึกษานั้นมีความ รวดเร็ว สะดวกสบายยิ่งขึ้น 3. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาให้เข้า เรียน และไม่ให้เกิดการเช็คชื่อแทนกัน อีก ทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษามีวินัย รู้จัก หน้าที่ของตนเอง

5  Enrollment  Identify  Delete

6

7

8

9

10  Start Page

11  Identify Page

12  Enroll / Delete Page

13  Config Page

14


ดาวน์โหลด ppt นายอติรุจ อุทุมทองรหัส 483040164- 0 นายอภิวัฒน์ มนัสมาสเจริญรหัส 483040165-8 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. ชัชชัย คุณบัว COE2008-07.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google