งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Heckscher-Ohlin (2) ดร.วิธาดา อนกูลวรรธกะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Heckscher-Ohlin (2) ดร.วิธาดา อนกูลวรรธกะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Heckscher-Ohlin (2) ดร.วิธาดา อนกูลวรรธกะ
EC451 Lecture 8 Heckscher-Ohlin (2) ดร.วิธาดา อนกูลวรรธกะ

2 Equilibrium

3 Autarky Equilibrium Trade Equilibrium

4 Heckscher-Ohlin Theorem
เมื่อมีการค้า ประเทศหนึ่งๆจะส่งออกสินค้าที่ใช้ปัจจัยการผลิตที่ประเทศนั้นมีอยู่มาก (ราคาถูกโดยเปรียบเทียบกับปัจจัยการผลิตอื่น) เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ ในขณะที่จะนำเข้าสินค้าที่ใช้ปัจจัยการผลิตที่ประเทศนั้นมีอยู่น้อย (ราคาแพงโดยเปรียบเทียบกับปัจจัยการผลิตอื่น) เป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญ ดังนั้น Capital-rich country ส่งออก Capital-intensive goods นำเข้า Labor-intensive goods

5 Trade equalizes relative goods prices
ความแตกต่างใน Factor supplies => ความแตกต่างใน factor prices => ความแตกต่างใน goods prices Trade => ทำให้ราคาสินค้าเปรียบเทียบในสองประเทศเท่ากัน => factor prices ?

6 Relative Factor–Price Equalization.
Equalization of good prices  Factor price Equalization (FPE) Relative Factor–Price Equalization.

7 Trade equalizes relative factor prices and factor intensity across countries
w/r kX 2 1 -PX / PY k = K / L -5/4 -1

8 Japan ส่งออกรถ (สินค้าที่ใช้ทุนเข้มข้น) ไป China
การเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศโดยเสรีส่งผลต่อราคาปัจจัยเสมือนมีการเคลื่อนย้ายปัจจัยฯโดยเสรี Japan ส่งออกรถ (สินค้าที่ใช้ทุนเข้มข้น) ไป China China ส่งออกเสื้อผ้า (สินค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้น) ไป Japan Japan: ค่าตอบแทนทุนเพิ่มขึ้น ค่าตอบแทนแรงงานลดลง China: ค่าตอบแทนแรงงานเพิ่มขึ้น ค่าตอบแทนทุนลดลง Japan ส่งออกทุนไป china เป็นจำนวนมาก (และส่งออกแรงงานไปเล็กน้อย) China ส่งออกแรงงานไป Japan เป็นจำนวนมาก (และส่งออกทุนไปเล็กน้อย) ผลต่อค่าตอบแทนปัจจัยฯเหมือนส่งออกสินค้า


ดาวน์โหลด ppt Heckscher-Ohlin (2) ดร.วิธาดา อนกูลวรรธกะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google