งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือทางไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือทางไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือทางไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการ
Rev.13.01 Signal Source DC Power Supply Function Generator Measurement Digital Multi-Meter Digital Oscilloscope

2 แหล่งจ่ายกำลังไฟฟ้ากระแสตรง
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Ground

3 แหล่งจ่ายสัญญาณหลายรูปแบบ
Copyright © S.Witthayapradit 2010

4 ตัวอย่างการสร้างสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ
Copyright © S.Witthayapradit 2010

5 Digital Multi-Meter Copyright © S.Witthayapradit 2010

6 Digital Oscilloscope Copyright © S.Witthayapradit 2010

7 Digital Oscilloscope Copyright © S.Witthayapradit 2010

8 ฟังก์ชันเจเนอเรเตอร์และดิจิตอลออสซิลโลสโคป
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Copyright © S.Witthayapradit 2013

9 การใช้ฟังก์ชันเจเนอเรเตอร์
Copyright © S.Witthayapradit 2010 100mHz – 20MHz 20mVp-p – 5Vp-p 0V – 2.5V

10 การใช้ดิจิตอลออสซิลโลสโคป [Help]
Copyright © S.Witthayapradit 2010

11 การใช้ดิจิตอลออสซิลโลสโคป [Help]
Copyright © S.Witthayapradit 2010

12 การใช้ดิจิตอลออสซิลโลสโคป [Utility]
Copyright © S.Witthayapradit 2010

13 การใช้ดิจิตอลออสซิลโลสโคป [Vertical]
Copyright © S.Witthayapradit 2010

14 การใช้ดิจิตอลออสซิลโลสโคป [Cursors]
Copyright © S.Witthayapradit 2010

15 การใช้ดิจิตอลออสซิลโลสโคป [Meas]
Copyright © S.Witthayapradit 2010

16 การวัดสเปกตรัมของสัญญาณไฟฟ้า
Copyright © S.Witthayapradit 2010

17 การวัดสเปกตรัมของสัญญาณไฟฟ้า
Copyright © S.Witthayapradit 2010

18 การใช้โปรแกรม Agilent IntuiLink Data Cap.
Copyright © S.Witthayapradit 2010

19 การใช้โปรแกรม Agilent IntuiLink Data Cap.
Copyright © S.Witthayapradit 2010 Get Screen Image Get Waveform Data

20 การใช้โปรแกรม Agilent IntuiLink Data Cap.
Copyright © S.Witthayapradit 2010 20

21 การใช้โปรแกรม MATLAB สร้างกราฟ
Copyright © S.Witthayapradit 2010 21

22 ความสัมพันธ์แบบเชิงเส้น
การใช้โปรแกรม MATLAB สร้างกราฟ Copyright © S.Witthayapradit 2010 ช่วงข้อมูลแคบ ความสัมพันธ์แบบเชิงเส้น vin Vout 1 2 4 3 6 8 5 10 12 7 14 16 9 18 20 22

23 การใช้โปรแกรม MATLAB สร้างกราฟ
Copyright © S.Witthayapradit 2010 23

24 การใช้โปรแกรม MATLAB สร้างกราฟ
Copyright © S.Witthayapradit 2010 24

25 การใช้โปรแกรม MATLAB สร้างกราฟ
Copyright © S.Witthayapradit 2010 25

26 ความสัมพันธ์แบบเซมิล็อก
การใช้โปรแกรม MATLAB สร้างกราฟ Copyright © S.Witthayapradit 2010 ช่วงข้อมูลกว้าง ความสัมพันธ์แบบเซมิล็อก Freq Vout 10 20 50 100 200 -0.1 500 -0.5 1k -1 2k -4 5k -14 10k -20 26

27 การใช้โปรแกรม MATLAB Copyright © S.Witthayapradit 2010 27

28 การใช้โปรแกรม MATLAB 28 %time.m function t=time(x) m=x(1,1);
Copyright © S.Witthayapradit 2010 %time.m function t=time(x) m=x(1,1); l=length(x); if m<0 for i=1:l, x(i,1)=x(i,1)+abs(m); end plot(x(:,1),x(:,2)); grid; xlabel('Time'); ylabel('Amplitude'); %spect.m function xx=spectrum(x) fs=1/(x(2,1)-x(1,1)); psd(x(:,2),5000,fs); 28

29 การวิเคราะห์สัญญาณโดยใช้โปรแกรม MATLAB
Copyright © S.Witthayapradit 2010 29

30 การวิเคราะห์สัญญาณโดยใช้โปรแกรม MATLAB
Copyright © S.Witthayapradit 2010 30

31 การแก้ไขรายละเอียดของกราฟ
Copyright © S.Witthayapradit 2010 31

32 การแก้ไขรายละเอียดของกราฟ
Copyright © S.Witthayapradit 2010 32

33 การแก้ไขรายละเอียดของกราฟ
Copyright © S.Witthayapradit 2010 33


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือทางไฟฟ้าในห้องปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google