งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลการพูด หัวข้อที่ใช้ในการประเมินผลการพูด เรื่อง - เนื้อหา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลการพูด หัวข้อที่ใช้ในการประเมินผลการพูด เรื่อง - เนื้อหา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลการพูด หัวข้อที่ใช้ในการประเมินผลการพูด เรื่อง - เนื้อหา
เรื่อง - เนื้อหา - สาระและเหตุผล - การใช้ภาษา

2 การประเมินผลการพูด หัวข้อที่ใช้ในการประเมินผลการพูด - ลีลาการพูด
- ท่าทางประกอบ - หน้าตายิ้มแย้ม - มารยาท - การรักษาเวลา -การใช้โสตทัศนูปกรณ์ ผู้พูด - เตรียมตัว - ความเชื่อมั่นในตนเอง - ความกระตือรือร้น - การออกเสียง - การใช้สายตา

3 การประเมินผลการพูด ผลสำเร็จในการพูด หัวข้อที่ใช้ในการประเมินผลการพูด
ผู้ฟัง - ความสนใจ - มารยาทในการฟัง - การตั้งคำถาม ผลสำเร็จในการพูด

4 1. มีใจเป็นธรรม ซื่อสัตย์ ไม่อคติ
2. ประเมินผลโดยใช้เหตุผล 3.


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลการพูด หัวข้อที่ใช้ในการประเมินผลการพูด เรื่อง - เนื้อหา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google