งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนข่าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนข่าว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนข่าว

2 N = North = ทิศเหนือ E = East = ทิศตะวันออก W = West = ทิศตะวันตก S = South = ทิศใต้

3 3. ข้อคิดเห็น(Opinions)
สาระแห่งข่าว 1. ข้อเท็จจริง (Fact) 2. เหตุการณ์(Events) 3. ข้อคิดเห็น(Opinions)

4 องค์ประกอบของข่าว 1. ความรวดเร็ว 2. ความใกล้ชิด 3. ความเด่น

5 องค์ประกอบของข่าว 4. ผลกระทบ 5. ความมีเงื่อนงำ 6. ความแปลก

6 8. องค์ประกอบเกี่ยวกับเพศ 9. อารมณ์ 10. ความก้าวหน้า
องค์ประกอบของข่าว 7. ความขัดแย้ง 8. องค์ประกอบเกี่ยวกับเพศ 9. อารมณ์ 10. ความก้าวหน้า

7 คุณสมบัติของข่าวที่ดี
1. ความถูกต้อง 2. ความสมดุล 3. การไม่เอาตัวใส่ในข่าว

8 คุณสมบัติของข่าวที่ดี
4. ความกะทัดรัด และชัดเจน 5. เรื่องของเวลา

9 โครงสร้างของข่าว พาดหัวข่าว (Headline) ความนำ (Lead)

10 พลตำรวจตรีปรีชา เกิดมี หัวหน้ากองทะเบียน กรมตำรวจ ให้สัมภาษณ์กับผู้แทนหนังสือพิมพ์ว่า เจ้าของรถที่เสียภาษีประจำปีนี้จะยังไม่ได้ป้ายวงกลม แต่เจ้ารถอาจใช้ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานแทนได้เป็นการชั่วคราว

11 เมื่อวันที่ 21 เดือนนี้ พลตำรวจตรีปรีชา เกิดมี หัวหน้ากองทะเบียน กรมตำรวจ ให้สัมภาษณ์กับผู้แทนหนังสือพิมพ์ว่า เจ้าของรถที่เสียภาษีประจำปีนี้จะยังไม่ได้ป้ายวงกลม แต่เจ้ารถอาจใช้ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานแทนได้เป็นการชั่วคราว

12 พลตำรวจตรีปรีชา เกิดมี หัวหน้ากองทะเบียน กรมตำรวจ ให้สัมภาษณ์กับผู้แทนหนังสือพิมพ์ เมื่อวันที่ 21 เดือนนี้ ว่า เจ้าของรถที่เสียภาษีประจำปีนี้จะยังไม่ได้ป้ายวงกลม แต่เจ้ารถอาจใช้ใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐานแทนได้เป็นการชั่วคราว

13 โครงสร้างของข่าว พาดหัวข่าว (Headline) ความนำ (Lead)
เนื้อเรื่อง (Body)

14 หัวหน้ากองทะเบียนชี้แจงถึงสาเหตุที่จ่ายป้ายวงกลมให้แก่เจ้าของรถล่าช้า ว่าเป็นเพราะโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่นของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ผู้รับงานไปพิมพ์ได้พิมพ์ป้ายวงกลมผิดขนาด กองทะเบียนได้ให้พิมพ์ใหม่ ดังนั้นจึงทำให้การจ่ายป้ายวงกลมให้กับเจ้าของรถล่าช้า

15 1. การระบุวันเวลา - ห้ามใช้คำว่า “วานนี้” / “พรุ่งนี้
การเขียนข่าว 1. การระบุวันเวลา - ห้ามใช้คำว่า “วานนี้” / “พรุ่งนี้ - ใช้ “วันที่” นำหน้า - ระบุเป็นปีพุทธศักราช

16 2. การระบุชื่อบุคคล/สถานที่
การเขียนข่าว 2. การระบุชื่อบุคคล/สถานที่ - ชื่อบุคคลกล่าวถึงครั้งแรกให้ระบุนามสกุลด้วย - ระบุยศหรือบรรดาศักดิ์ทุกครั้ง - ใช้คำนำหน้าชื่อเสมอ

17 3. การใช้ตัวเลข - จำนวนตั้งแต่ 10 ขึ้นไปเขียนเป็นตัวเลข
การเขียนข่าว 3. การใช้ตัวเลข - จำนวนตั้งแต่ 10 ขึ้นไปเขียนเป็นตัวเลข - บอกลำดับที่ วันที่ เลขที่

18 ทีมฟุตบอลไทยชนะพม่า 4 ประตู ต่อ 2
สินค้าห้างโลโซลดราคารับลมหนาว 50 % เปิดรับสมัครตั้งแต่ น น.

19 เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 ขวบควรรับวัคซีน
ประชากรไทยมีมากกว่าหกสิบล้านคนแล้ว สิบสองประเทศในภูมิภาคเอเซียกำหนดจะเปิดประชุมว่าด้วยการแก้ปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่

20 4. เบ็ดเตล็ด - ยศทหารตำรวจให้ใช้ตัวย่อ
การเขียนข่าว 4. เบ็ดเตล็ด - ยศทหารตำรวจให้ใช้ตัวย่อ - ชื่อส่วนราชการ/ห้างร้าน ห้ามย่อ - คำว่า “เปอร์เซ็นต์ ใช้เครื่องหมาย %


ดาวน์โหลด ppt การเขียนข่าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google