งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

:: eLearning คืออะไร ? ::

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: ":: eLearning คืออะไร ? ::"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 :: eLearning คืออะไร ? ::

2 ลองพิจารณาความหมายของ eLearning ที่มีผู้ให้คำจำกัดความไว้ ดังนี้ :
Bank of America Securities : eLearning คือการมาบรรจบกันของการเรียนและ อินเทอร์เน็ต

3 ลองพิจารณาความหมายของ eLearning ที่มีผู้ให้คำจำกัดความไว้ ดังนี้ :
Cornelia Weggen, WR Hambrecht & Co : eLearning [คือ] การส่งเนื้อหาผ่าน สื่ออิเล็กทรอ นิคทั้งมวล ซึ่งหมาย รวมถึงอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต ดาวเทียม วิทยุ โทรทัศน์ ออดีโอ/วิดีโอเทป TV แบบโต้ตอบ และ CD-ROM

4 ลองพิจารณาความหมายของ eLearning ที่มีผู้ให้คำจำกัดความไว้ ดังนี้ :
Elliott Masie, The Masie Center : eLearning คือการใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีเครือข่ายเพื่อ ออกแบบ นำส่ง เลือก บริหารจัดการ และขยายขอบเขต ของการเรียนออกไป

5 ลองพิจารณาความหมายของ eLearning ที่มีผู้ให้คำจำกัดความไว้ ดังนี้ :
ChulaOnline : ทาง เลือกหนึ่งในปัจจุบันที่มีขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน รูป แบบใหม่ ช่วยให้ผู้เรียนซึ่งอยู่ในจุดที่ห่างไกลจากผู้สอนสามารถที่จะ เรียน เนื้อหา วิชา หลักสูตรต่างๆได้อย่างไม่จำกัดสถานที่และเวลา

6 :๏: ผู้ลงบทความ : www.thaicai.com :๏:


ดาวน์โหลด ppt :: eLearning คืออะไร ? ::

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google