งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

20 October 321450 Management of Information Technology Chapter 7 part c Chapter 7 part cE-Commerce Asst. Prof. Wichai Bunchua .

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "20 October 321450 Management of Information Technology Chapter 7 part c Chapter 7 part cE-Commerce Asst. Prof. Wichai Bunchua ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 20 October 2010wichai@buu.ac.th1

2 321450 Management of Information Technology Chapter 7 part c Chapter 7 part cE-Commerce Asst. Prof. Wichai Bunchua E-mail : wichai@buu.ac.th http://www.informatics.buu.ac.th/~wichai

3 20 October 2010wichai@buu.ac.th3 E-CommerceE-Commerce

4 20 October 2010wichai@buu.ac.th4 E-CommerceE-Commerce

5 20 October 2010wichai@buu.ac.th5 E-Commerce คือ อะไร

6 20 October 2010wichai@buu.ac.th6 E-CommerceE-Commerce การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คืออะไร การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คือ การทำ ธุรกรรม หรือการทำการค้าทุกชนิดที่ทำ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น การใช้สื่อ โทรทัศน์หรือวิทยุในการโฆษณาขายสินค้า, การใช้แฟกซ์หรือโทรศัพท์ และ คอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต ในการเสนอ ขายสินค้า

7 20 October 2010wichai@buu.ac.th7 E-CommerceE-Commerce

8 20 October 2010wichai@buu.ac.th8 E-CommerceE-Commerce

9 20 October 2010wichai@buu.ac.th9 E-CommerceE-Commerce

10 20 October 2010wichai@buu.ac.th10 E-CommerceE-Commerce

11 20 October 2010wichai@buu.ac.th11 E-CommerceE-Commerce

12 20 October 2010wichai@buu.ac.th12 E-CommerceE-Commerce

13 20 October 2010wichai@buu.ac.th13 E-CommerceE-Commerce

14 20 October 2010wichai@buu.ac.th14 E-CommerceE-Commerce

15 20 October 2010wichai@buu.ac.th15 E-CommerceE-Commerce

16 20 October 2010wichai@buu.ac.th16 E-CommerceE-Commerce

17 20 October 2010wichai@buu.ac.th17 E-CommerceE-Commerce

18 20 October 2010wichai@buu.ac.th18 Questions?Questions?

19 20 October 2010wichai@buu.ac.th19 Assignment#7Assignment#7 7c ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิคส์ (Electronic signature) คืออะไร

20 20 October 2010wichai@buu.ac.th20 ส วั ส ดี


ดาวน์โหลด ppt 20 October 321450 Management of Information Technology Chapter 7 part c Chapter 7 part cE-Commerce Asst. Prof. Wichai Bunchua .

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google