งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Engineering Eastern Asia University Mechanical Engineering Animator and Finite elements By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) 0-865440096

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Engineering Eastern Asia University Mechanical Engineering Animator and Finite elements By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) 0-865440096"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Engineering Eastern Asia University Mechanical Engineering Animator and Finite elements By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) 0-865440096 Email-Changwat@eau.ac.th MSN-Changwat_c@hotmail.com วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม ปรัชญา : วิศวกรที่ดีต้องรู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ในเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข ปณิธาน : มุ่งสร้างบัณทิตเป็นวิศวกรที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

2 2 MECHANICAL ENGINEERING Eastern Asia University Animator and Finite elements By Mr.Changwat Charoensuk-0-865440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com Outline

3 3 MECHANICAL ENGINEERING Have you got any question? Eastern Asia University By Mr.Changwat Charoensuk-0-865440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com Q&A Animator and Finite elements

4 4 MECHANICAL ENGINEERING ! Thanks you ! Eastern Asia University By Mr.Changwat Charoensuk-0-865440096,Email-Changwat@eau.ac.th,MSN-Changwat_c@hotmail.com Animator and Finite elements


ดาวน์โหลด ppt 1 Engineering Eastern Asia University Mechanical Engineering Animator and Finite elements By Mr.Changwat Charoensuk (Jo) 0-865440096

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google