งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
เรื่อง เซต

2 จัดทำโดย นางสาวณัฐมน กองเส็ง เลขที่ 13 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน

3 ความหมายของเซต ในทางคณิตศาสตร์ เราใช้คำว่า เซต ในความหมายของคำว่า กลุ่ม หมู่ เหล่า กอง ฝูง ชุด และเมื่อกล่าวถึงเซตของสิ่งใด ๆ จะทราบได้ทันทีว่าในเซตนั้นมีอะไรบ้าง เราเรียกสิ่งที่อยู่ในเซตว่า สมาชิก

4 สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเซต ชื่อและสมาชิกของเซต
เช่น

5 ลักษณะของเซต

6 สัญลักษณ์ ความหมาย N เซตของจำนวนนับ I+ เซตของจำนวนเต็มบวก I - เซตของจำนวนเต็มลบ I เซตของจำนวนเต็ม Q เซตของจำนวนตรรกยะ Q' เซตของจำนวนอตรรกยะ R+ เซตของจำนวนจริงบวก R- เซตของจำนวนจริงลบ R เซตของจำนวนจริง

7 นักคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีเซต

8 George Cantor ชื่อ : เกออร์ก แฟร์ดินันด์ ลุดวิก ฟิลิพพ์ คันทอร์ (George Ferdinand Ludwig Philipp Cantor) วันเกิด : วันที่ 3 มีนาคม ค.ศ.1845 (ตรงกับรัชสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัว) วันที่เสียชีวิต : 6 มกราคม ค.ศ (72 ปี)

9 เกออร์ก แฟร์ดินันด์ ลุดวิก ฟิลิพพ์ คันทอร์ เป็นนักคณิตศาสตร์ เกิดในประเทศรัสเซีย แต่ใช้ชีวิตอยู่ในเยอรมนี มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในนามของผู้บัญญัติทฤษฎีเซตยุคใหม่ โดยได้ขยายขอบเขตของทฤษฎีเซตให้ครอบคลุมแนวคิดของจำนวนเชิงอนันต์ (transfinite or infinite numbers) ทั้งจำนวนเชิงการนับและจำนวนเชิงอันดับที่ นอกจากนี้ คันทอร์ยังเป็นที่รู้จักจากผลงานในเรื่อง การแทนฟังก์ชันด้วยอนุกรมตรีโกณมิติ ที่เป็นเอกลักษณ์ (unique representation of functions by means of trigonometric series) ซึ่งเป็นภาคขยายของอนุกรมฟูรีเย

10 ขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google