งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โยฮันน์ คาร์ล ฟรีดริช เกาส์ งานนำเสนอวิชาคณิตศาสตร์ จัดทำโดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โยฮันน์ คาร์ล ฟรีดริช เกาส์ งานนำเสนอวิชาคณิตศาสตร์ จัดทำโดย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โยฮันน์ คาร์ล ฟรีดริช เกาส์ งานนำเสนอวิชาคณิตศาสตร์ จัดทำโดย
เรื่องนักคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ โยฮันน์ คาร์ล ฟรีดริช เกาส์  จัดทำโดย นาย เจษฎากร บุญโสภาคย์ เลขที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ พงษ์พัฒน์

2 ประวัติของ โยฮันน์ คาร์ล ฟรีดริช เกาส์
ประวัติของ โยฮันน์ คาร์ล ฟรีดริช เกาส์       โยฮันน์ คาร์ล ฟรีดริช เกาส์  นักคณิตศาสตร์ ชาวเยอรมัน เกิดเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2302 (ค.ศ. 1777) เสียชีวิต 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2398 (ค.ศ. 1855) เป็นหนึ่งในตำนานนักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ (นักคณิตศาสตร์บางท่านกล่าวว่าสี่ผู้ยิ่งใหญ่ของวงการคณิตศาสตร์มี อาคิมิดีส นิวตัน เกาส์ และออยเลอร์) ได้รับฉายาว่า "เจ้าชายแห่งคณิตศาสตร์" (Prince of Mathematics) เนื่องจากอุทิศผลงานในทุก ๆ ด้านของคณิตศาสตร์ในยุคสมัยของเขา นอกจากนี้เกาส์ยังมีผลงานสำคัญทางด้าน ฟิสิกซ์ โดยเฉพาะ ด้านดาราศาสตร์ อีกด้วย

3 ผลงานของ โยฮันน์ คาร์ล ฟรีดริช เกาส์
ผลงานของ  โยฮันน์ คาร์ล ฟรีดริช เกาส์ วิธีกำลังสองต่ำสุด ความผิดพลาดในการวัด และการกระจายตัวแบบเกาส์ ในปี ค.ศ เกาส์ได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการเคลื่อนไหวของวัตถุท้องฟ้าและได้สร้างค่าคงที่ gaussian gravitational constant ขึ้นมา นอกจากนี้ในงานวิจัยชิ้นนี้ยังได้คิดค้นวิธีกำลังสองต่ำสุด (method of least squares)   ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไปในวิทยาศาสตร์ปัจจุบันในการลดผลกระทบจากค่าความผิดพลาดจากการวัดให้ เหลือน้อยที่สุด โดยเกาส์ได้พิสูจน์ถึงความถูกต้องของวิธีนี้ เมื่อมีสมมุติฐานว่าค่าความผิดพลาดที่เกิด จากการวัดมี การกระจายตัวแบบปกติ (normal distribution) (เป็นสาเหตุให้คนทั่วไปนิยมเรียกกัน การกระจายตัวแบบเกาส์ (gaussian distribution)

4 ใช้คณิตศาสตร์บุกเบิกวิทยาการด้านธรณีฟิสิกส์
ใช้คณิตศาสตร์บุกเบิกวิทยาการด้านธรณีฟิสิกส์       เกาส์มีความเชื่อว่า คณิตศาสตร์คือราชินีของวิทยาศาสตร์ ที่นักวิทยาศาสตร์ทุกคนต้องใช้ในการศึกษาธรรมชาติ นอกจากเกาส์ ใช้คณิตศาสตร์ในการศึกษาดาราศาสตร์แล้ว เขายังใช้ คณิตศาสตร์บุกเบิกวิทยาการด้านธรณีฟิสิกส์ด้วย เมื่อเขาอธิบายว่าปรากฏการณ์สนามแม่เหล็กโลกเกิดจากการมีแท่งแม่เหล็กขนาดใหญ่อยู่ที่แกนกลางของโลก และแกนของแท่งแม่เหล็กนี้เอียงทำมุมๆ หนึ่งกับแกนหมุนของโลก เพื่อเป็นเกียรติแก่ เกาส์ นักฟิสิกส์จึงได้เรียกหน่วยวัดความเข้มสนามแม่เหล็ก ว่า Guass ผลงานเกี่ยวกับทฤษฎีแม่เหล็กและไฟฟ้า วิจัยเกี่ยวกับแม่เหล็ก สร้างสหพันธ์ แม่เหล็ก(Magnetic Union) เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ แม่เหล็กโลก งานเกี่ยวกับแม่เหล็กของเกาส์ได้ถูกนำไปพัฒนาเป็นเครื่องโทรเลขในยุคแรกๆ นอกจากนี้ยังค้นพบ กฎของเกาส์ ในสนามไฟฟ้า ซึ่งนำไปสู่ กฎของเคิร์ชที่เป็นหนึ่งในกฎพื้นฐานที่สุดของวงจรไฟฟ้า

5 แหล่งอ้างอิง www.trueplookpanya.com www.th.wikipedia.org

6 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt โยฮันน์ คาร์ล ฟรีดริช เกาส์ งานนำเสนอวิชาคณิตศาสตร์ จัดทำโดย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google