งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MDConsult Core Collection โดย จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 18/07/49.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MDConsult Core Collection โดย จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 18/07/49."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MDConsult Core Collection โดย จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 18/07/49

2 Introduction : รายละเอียด เกี่ยวกับฐานข้อมูล MDConsult เป็นฐานข้อมูล ออนไลน์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นที่ ยอมรับจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้าน การดูแลรักษาสุขภาพ โดยรวบรวม ข้อมูลมาจากสำนักพิมพ์ชั้นนำทาง การแพทย์ รวมถึงเอกสารวิจารณ์ต่างๆ จากสำนักพิมพ์ สมาคมทางการแพทย์ และตัวแทนรัฐบาลมากกว่า 50 แห่ง MDConsult

3 Introduction : รายละเอียด เกี่ยวกับฐานข้อมูล MDConsult Core Collection เปิดตัวเมื่อปี 1997 โดยเน้นการ ให้บริการสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Cardiology, Infectious Disease, Respiratory and Critical Care Medicine และ Pain Medicine

4 Homepage 1. ใส่คำค้น 2. คลิก Go หรือ 3. เลือกสืบค้นแบบ Advanced Search 1 23 MDConsult

5 Homepage เลือกสืบค้น สารสนเทศที่ ต้องการ MDConsult

6 Clinics 1 1. เลือก Clinics 4. ปรับปรุงการสืบค้นใหม่ 3 4 2 3. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ 2. พิมพ์คำค้นแล้วคลิก Go MDConsult

7 Books 1. เลือก Books 2. คลิกเลือกรายการหนังสือ หรือ 3. คลิกที่ Advanced Search สำหรับการสืบค้นแบบ Key words 1 2 3 MDConsult

8 Books : Advanced Search 4. ใส่คำค้นที่ต้องการ 5. คลิก Search 4 5 MDConsult

9 Journals 1 1. เลือก Journals 3 2 2. พิมพ์คำค้นแล้วคลิก Go 3. คลิกเลือกรายชื่อวารสารที่ต้องการ MDConsult

10 Drugs : Contents 1. เลือก Drugs 3. คลิกเครื่องหมายบวกหน้ารายการที่ต้องการ 2. ใส่ชื่อยา หรือ 1 3 2 MDConsult

11 Drugs : Contents 1. เลือกชื่อยาที่ต้องการ2. คลิกเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 1 2 MDConsult

12 Drugs : Contents

13 Drugs : Drug Updates 1. เลือกหัวข้อของ Drug Updates 2. คลิกเลือกเรื่องที่ต้องการ 1 2 MDConsult

14 News 1. เลือก News 2. คลิกเลือก This Week In Medicine หรือ 3. เลือก In This Week’s Journals หรือ 4. เลือกเรื่องที่ต้องการ 1 2 3 4 MDConsult

15 News MDConsult

16 Current Practice 1. เลือก Current Practice 2. คลิกเลือก Clinical Topic Tours หรือ Clinical Insights หรือ Case of the Week หรือ Practice Guidelines 1 2 MDConsult

17 Current Practice : Clinical Topic Tours คลิกเลือกเรื่องที่ต้องการ MDConsult

18 Current Practice : Clinical Insights 1. คลิกเลือกเรื่องที่ต้องการ2. หรือเลือกแสดงเรื่องทั้งหมด 1 2 MDConsult

19 Current Practice : Clinical Insights MDConsult

20 Current Practice : Clinical Insights MDConsult

21 Current Practice : Case of the Week 1. คลิกเลือกเรื่องที่ต้องการ2. คลิกแสดงเนื้อหา 1 2 MDConsult

22 Current Practice : Practice Guideline 1. คลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการ 2. คลิกเพื่อแสดงเนื้อหา 1 2 MDConsult

23 Patient Handouts 1. คลิก Patient Handouts2. เลือกหัวข้อที่ต้องการ หรือ 3. คลิกสืบค้นจากคำค้น 1 2 3 MDConsult

24 Patient Handouts เลือกข้อมูลที่ต้องการ MDConsult

25 Student Union 1. คลิกเลือกดูส่วนที่ต้องการ 2. คลิกเลือกข้อมูล 1 2 MDConsult

26 CME 1. คลิกเลือกดูส่วนที่ต้องการ 2. คลิกเลือกข้อมูล 1 2 MDConsult

27 Marketplace 1. เลือก Marketplace 2. คลิกเลือกบริการออนไลน์ที่ต้องการ MDConsult 1 2

28 Advanced Search MDConsult 1. คลิก Advanced Search 1 2. พิมพ์คำค้นแล้วคลิก Search 3. คลิกแสดงเนื้อหา 2 3 4. บันทึกคำค้น5. ดูตัวอย่างก่อนพิมพ์รายการ 45

29 Results MDConsult คลิกแสดงเอกสารฉบับเต็ม

30 Results MDConsult Print, Save

31 Add Query To Folder 1. คลิกเพื่อบันทึกคำค้น 2. ใส่ชื่อที่ต้องการบันทึก 3. คลิก Save เพื่อบันทึก หรือ 4. เลือก Folder ที่จะจัดเก็บหรือสร้างใหม่ 1 2 3 4 MDConsult

32 Save Bookmark MDConsult 1. คลิกเพื่อบันทึกบทความ 2. ใส่ชื่อที่ต้องการบันทึก 3. คลิก Save เพื่อบันทึก หรือ 4. เลือก Folder ที่จะจัดเก็บหรือสร้างใหม่ 1 2 3 4

33 Last Results คลิกดูผลการสืบค้นครั้งล่าสุด MDConsult

34 My Folder คลิกแสดงผลการบันทึกคำค้นและผลลัพธ์ MDConsult

35 My Folder 1. คลิกแสดงสิ่งที่จัดเก็บ 2. ตั้งค่าเริ่มต้นในการบันทึก ผลลัพธ์ 3. ตั้งค่าเริ่มต้นในการบันทึก คำค้น 4. คลิกสร้าง Folder ใหม่ 5. ลบ Folder 6. คัดลอก Folder 7. วาง Folder MDConsult 1 2 3 4567

36


ดาวน์โหลด ppt MDConsult Core Collection โดย จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 18/07/49.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google