งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายและข้อสั่งการเร่งรัดติดตาม การดำเนินงานสร้างพลังสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายและข้อสั่งการเร่งรัดติดตาม การดำเนินงานสร้างพลังสังคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายและข้อสั่งการเร่งรัดติดตาม การดำเนินงานสร้างพลังสังคม
และพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด ในระดับพื้นที่ ครั้งที่ ๒ ภาคเหนือ โดย นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย

2 ปัญหาที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลแก้ไขมากที่สุดได้แก่เรื่องยาเสพติด
“วาระของชาติ” “วาระของจังหวัด”

3 จังหวัดและอำเภอต้องเร่งรัดการดำเนินการ
ตลอดปี ๒๕๕๕ บันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ผวจ. จึงต้องบูรณาการ การทำงานกับผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดและนายอำเภอ

4 การบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดและ การติดตามดูแลผู้ผ่านการบำบัด
การแก้ไขปัญหายาเสพติด “เป็นการทำบุญครั้งใหญ่”

5 รวบรวมอาสาสมัครและกลุ่มพลังมวลชน ในพื้นที่
การติดตามและการประเมินผลการ ดำเนินงาน รวบรวมอาสาสมัครและกลุ่มพลังมวลชน ในพื้นที่ จังหวัดและอำเภอตรวจสอบฐานข้อมูล ปรับให้สอดคล้องกับข้อมูลของกระทรวง และ ป.ป.ส.

6 จบการนำเสนอ สำนักงาน ศพส.มท. ส่วนกิจการพิเศษ สนผ.สป.
โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๓๓๓๙ มท. ๕๐๖๒๐-๓


ดาวน์โหลด ppt นโยบายและข้อสั่งการเร่งรัดติดตาม การดำเนินงานสร้างพลังสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google