งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ICT For Art’s Ed ระดับของการใช้งาน ICT ของ ครูศิลปะ ค้นหาสิ่งที่มีอยู่แล้ว นำไปใช้ในการออกแบบกิจกรรม การเรียนรู้ ( ใส่ในแผนฯ ) เข้าระบบเครือข่าย ICT ใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ICT For Art’s Ed ระดับของการใช้งาน ICT ของ ครูศิลปะ ค้นหาสิ่งที่มีอยู่แล้ว นำไปใช้ในการออกแบบกิจกรรม การเรียนรู้ ( ใส่ในแผนฯ ) เข้าระบบเครือข่าย ICT ใช้งาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ICT For Art’s Ed ระดับของการใช้งาน ICT ของ ครูศิลปะ ค้นหาสิ่งที่มีอยู่แล้ว นำไปใช้ในการออกแบบกิจกรรม การเรียนรู้ ( ใส่ในแผนฯ ) เข้าระบบเครือข่าย ICT ใช้งาน ร่วมกัน พัฒนา / ผลิต / สร้าง เอง ใช้เอง เผยแพร่ / แลกเปลี่ยนรู้

2 ICT For Art’s Ed เมื่อกลับไป เราจะเริ่มใช้งาน ICT เพื่อการ จัดการเรียนรู้ สาระฯศิลปะอย่างไร Web Site / Web Page / Web Blog Course Ware / e-Learning e-Media / CAI / e-Presentation Web Link / KM แผนการจัดการเรียนรู้ / ผลงานทาง วิชาการ

3 ICT For Art’s Ed เมื่อกลับไป เราจะเริ่มใช้งาน ICT เพื่อการ จัดการเรียนรู้ สาระฯศิลปะอย่างไร ใช้เครือข่าย องค์กร : กลุ่ม ชมรม สมาคม ฯลฯ บุคคล : แกนนำ / ต้นแบบ ฯลฯ ICT : KM Blog

4 ICT For Art’s Ed Art Blog โปรแกรม วันนี้ ได้ตามที่มุ่งหวัง แล้วรึยัง ?

5 ICT For Art’s Ed พรุ่งนี้จะนำเสนออะไร ? ข้อมูลพื้นฐานการประชุม จำนวนผู้ร่วมแยกตามสาระ ย่อย จำนวนสื่อ - นวัตกรรม กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ ความมุ่งหวังจากการประชุม สิ่งที่ได้ปฏิบัติแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ผลที่ได้รับจากความมุ่งหวัง เมื่อกลับไปจะนำไปใช้อย่างไร ?

6


ดาวน์โหลด ppt ICT For Art’s Ed ระดับของการใช้งาน ICT ของ ครูศิลปะ ค้นหาสิ่งที่มีอยู่แล้ว นำไปใช้ในการออกแบบกิจกรรม การเรียนรู้ ( ใส่ในแผนฯ ) เข้าระบบเครือข่าย ICT ใช้งาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google