งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EEET0485 Digital Signal Processing การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EEET0485 Digital Signal Processing การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EEET0485 Digital Signal Processing การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
ดร. พีระพล ยุวภูษิตานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ EEET0485 Digital Signal Processing

2 EEET0485 Digital Signal Processing
Course Outline Introduction Discrete-time signals and systems Discrete-time Fourier Transform (DTFT) Z-transform Discrete Fourier Transform (DFT) Finite Impulse Response (FIR) filter Infinite Impulse Response (IIR) filter Multi-rate signal processing Applications of DSP EEET0485 Digital Signal Processing

3 EEET0485 Digital Signal Processing
หนังสือ ตำราหลัก เอกสารประกอบการสอน DSP D/L site พรชัย ภววงษ์ศักดิ์, การประมวลผลสัญญาณดิจิตอลเบื้องต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (D/L site = ตำราประกอบ V.K. Ingle and J.G. Proakis, Digital Signal Processing Using MATLAB V.4, Bookware Companion Series, PWS, 1997. E. C. Ifeachor and B. W. Jervis., Digital Signal Processing A Practical Approach., AddisonWesley, Wokingham, England, 1993. EEET0485 Digital Signal Processing

4 EEET0485 Digital Signal Processing
การวัดผล กลางภาค 30 ปฏิบัติ 20 ปลายภาค 50 EEET0485 Digital Signal Processing

5 Image Processing Apollo กับ ภาพถ่ายดวงจันทร์
ภาพถ่ายดวงจันทร์แบบที่ยังไม่ผ่านการประมวลผลจะมัว เมื่อผ่านการประมวลผลด้วยการใช้การ sharpening แล้ว เห็นรายละเอียดของหลุม บนพื้นผิว (crator) ปรากฏอย่างเด่นชัด EEET0485 Digital Signal Processing

6 Magnetic Resonance Imaging (MRI)
เป็นเครื่องมือสำหรับถ่ายภาพอวัยวะภายในของมนุษย์โดยไม่ต้องอาศัยการผ่าตัด ภาพตัดขวางของสมอง EEET0485 Digital Signal Processing

7 Speech Processing “Speak & Spell”
ใช้ชิพ TMS5110 ของ TI ( Texas Instrument) ซึ่งเป็น Speech/ Voice synthesizer การสังเคราะห์เสียงพูดจะใช้หลักการ ที่เรียกว่า linear predictive coding (LPC) Memory Card เพิ่มรูปแบบเสียง E.T. EEET0485 Digital Signal Processing

8 เซนเซอร์แบบอาร์เรย์แบบลากจูง (Towed array sensor)
เป็นระบบตรวจจับสัญญาณ ที่เรียกว่าระบบ SONAR (Sound navigation and ranging) เพื่อตรวจจับว่า มีวัตถุ หรือ ยานพาหนะใดๆของฝ่ายตรงข้ามอยู่ในรัศมีทำการหรือไม่และอยู่ในทิศทางไหน EEET0485 Digital Signal Processing

9 EEET0485 Digital Signal Processing

10 ไมโครโฟนสำหรับเครื่องช่วยฟัง
ปัญหาของเครื่องช่วยฟัง คือ 1.มีการเกิดเสียงรบกวนมากจนทำให้ฟังไม่รู้เรื่อง แทนที่สัญญาณเสียงพูดของผู้สนทนาที่ต้องการจะถูกขยายเพียงอย่างเดียว แต่กลับเป็นว่า สัญญาณรบกวนก็ถูกขยายตามไปด้วย 2.การเกิดสัญญาณเสียงก้อง (reverberation) ในกรณีนี้ เป็นการเกิดสัญญาณเสียงที่มี ความคล้ายคลึงกับต้นฉบับ แต่ต่างกันที่การเกิดการหน่วงเวลา โปรเฟสเซอร์ B.Widrow กับเครื่องช่วยฟัง (Hearing aids) EEET0485 Digital Signal Processing

11 สัญญาณเอคโค่ในระบบโทรศัพท์
เอคโค่เสียงสะท้อนของเราที่เกิดจากการเชื่อมต่อแบบไม่สมบูรณ์ที่วงจร Hybrid แก้ได้ด้วย ตัวกำจัดสัญญาณเอคโค่ ที่เป็นวงจรกรองดิจิตอล (digital filter) EEET0485 Digital Signal Processing

12 วงจรกรองดิจิตอล (Digital filter)
z-1 สัญญาณรับ x[k] S y[k] h[0] h[1] h[2] h[4] h[3] EEET0485 Digital Signal Processing

13 ตัวกำจัดสัญญาณเอคโค่ (Echo Canceller)
EEET0485 Digital Signal Processing

14 เครื่องกำจัดเอคโค่ทางเสียง (Acoustic Echo Canceller)
Near-field ระบบกำจัด เอคโค่ เครือข่ายโทรศัพท์ ไมโครโฟน ลำโพง ระบบแฮนด์ฟรี ผนังห้องโดยสาร Far-field EEET0485 Digital Signal Processing

15 ระบบสื่อสารไร้สาย (Wireless Communication)
EEET0485 Digital Signal Processing

16 วงจรปรับแต่งสัญญาณ (Equaliser)
EEET0485 Digital Signal Processing

17 EEET0485 Digital Signal Processing
Training bits for GSM EEET0485 Digital Signal Processing

18 เปรียบเทียบ Analogue signal processing กับ Digital Signal Processing
ข้อดี ข้อเสีย ความแม่นยำสูง (Accuracy) ความสามารถในการทำซ้ำ (reproducibility) ความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิ และ อายุใช้งาน ความเชื่อถือได้สูง มีความยืดหยุ่น (flexibility) ในการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ ดัดแปลงให้ใช้งานได้หลากหลายประเภท ความเร็วในการทำงานต่ำ ราคาสูง เวลาที่ใช้ในการออกแบบมาก มีปัญหาของความยาวการเก็บข้อมูลที่จำกัด (Finite word length) EEET0485 Digital Signal Processing


ดาวน์โหลด ppt EEET0485 Digital Signal Processing การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google