งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Rescue a child with choking

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Rescue a child with choking"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Rescue a child with choking
อ.นพ.ธีรเดช คุปตานนท์

2 Emergency Non-emergency prevention

3 ผู้ป่วยเด็กชายอายุ 8 เดือน มีประวัติสำลักอาหาร ตัวเขียว หมดสติ
Case 1 ผู้ป่วยเด็กชายอายุ 8 เดือน มีประวัติสำลักอาหาร ตัวเขียว หมดสติ PE absent breath sound, both lungs

4 2 effective breaths at 1 second/breath
CPR Maneuver Adult Child Infant Airway Head tilt-chin lift Breaths Initial 2 breaths at 1 second/breath 2 effective breaths at 1 second/breath Foreign-body airway obstruction Abdominal thrusts Back slaps and chest thrusts Circulation Compression ventilation ratio 30:2 (1 or 2 rescuers) (single rescuer) HCP: 15:2 (2 rescuers)

5 Cardiopulmonary resuscitation
Consciousness Unconsciousness 5BB + 5CT 5BB + 5CT ventilate Heimlich Abdominal thrust < 1 year > 1 year

6 การตบหลัง

7 การกระแทกหน้าอก

8 การกระแทกใต้ลิ้นปี่ (Heimlich)

9 ในกรณีเด็กหมดสติ

10 Endotracheal intubation
Cricothyrotomy

11 ข้อต่อ endotracheal tube No 3.5

12

13 ข้อต่อ endotracheal tube No 7.5 (ขนาดผู้ใหญ่)
หลอดฉีดยา 3 ml ข้อต่อ endotracheal tube No 7.5 (ขนาดผู้ใหญ่)

14

15 Endotracheal tube ผู้ใหญ่
ปลอกเข็ม No. 16 หลอดฉีดยา 10 ml Endotracheal tube ผู้ใหญ่

16

17 Emergency cricothyrotomy

18 Case 2 ผู้ป่วยเด็กชายอายุ 2 ปี มีประวัติไอมีเสมหะ 1 เดือน ไม่มีไข้
ไม่แน่ใจเรื่องประวัติสำลักอาหาร, พ่นยาขยายหลอดลมแล้วไม่ดีขึ้น PE HEENT normal Lung wheezing Rt > Lt CVS normal S1S2

19

20 Inspiration, Expiration Rt and Lt decubitus
CXR Inspiration, Expiration Rt and Lt decubitus

21 Management ประวัติชัดเจน Consult ENT for Rigid Bronchoscope
ประวัติไม่ชัดเจน Flexible Bronchoscope CT scan

22 Foreign body on Bronchoscope

23 Foreign body on CT scan

24 Prevention

25 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt Rescue a child with choking

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google