งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เหรียญทองอันดับหนึ่ง ระดับชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เหรียญทองอันดับหนึ่ง ระดับชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เหรียญทองอันดับหนึ่ง ระดับชาติ
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เหรียญทองอันดับหนึ่ง ระดับชาติ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ประเภทหนังสืออ่านเพิ่มเติม รูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นางจารึก พลายชุม ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประจำปี 2555

2 สื่อสร้างสรรค์ ทันสมัย ช่วยเด็กไทยรักการอ่าน

3 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ชุดบูรณาการ ระดับ ประถมศึกษา

4

5


ดาวน์โหลด ppt เหรียญทองอันดับหนึ่ง ระดับชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google