งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปยอดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 29 ธ.ค. 53 – 4 ม.ค. 54

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปยอดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 29 ธ.ค. 53 – 4 ม.ค. 54"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปยอดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 29 ธ.ค. 53 – 4 ม.ค. 54
ในเขตพื้นที่ ของ สคร.7 อุบลราชธานี

2 สรุปข้อมูลภาพรวมของประเทศ
อุบัติเหตุบนถนนเกิดขึ้นรวม = 3,497 ครั้ง (ข้อมูลวันที่ 29 ธ.ค ม.ค. 54) เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว(ปี2553) = 3,534 ครั้ง ลดลง 37 ครั้ง (คิดเป็น 1.05 %) จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด (สะสม 7 วัน) จังหวัด จำนวน(ครั้ง) เชียงราย, พิษณุโลก 122 ครั้ง นครศรีธรรมราช 112 ครั้ง นครสวรรค์ 110 ครั้ง ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3 สรุปข้อมูลภาพรวมของประเทศ
จำนวนผู้เสียชีวิตสะสมรวม = 358 ครั้ง (ข้อมูลวันที่ 29 ธ.ค ม.ค. 54) เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว(ปี2553) = 347 ราย เพิ่มขึ้น 11 ราย(คิดเป็น 3.17 %) จังหวัด จำนวน(ราย) จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด (สะสม 7 วัน) ลพบุรี 13 ราย ประจวบคีรีขันธ์ 12 ราย นครราชสีมา, สุรินทร์, ราชบุรี 11 ราย ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4 สรุปข้อมูลภาพรวมของประเทศ
จำนวนผู้บาดเจ็บ(admit)สะสมรวม = 3,750 คน (ข้อมูลวันที่ 29 ธ.ค ม.ค. 54) เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว(ปี2553) = 3,827 คน ลดลง 77 ราย(คิดเป็น 2.01 %) จังหวัด จำนวน(ราย) จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บ(admit)สูงสุด(สะสม 7 วัน) เชียงราย 131 ราย พิษณุโลก 127 ราย นครศรีธรรมราช 124 ราย ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5 ร้อยละของสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
สะสม 29 ธ.ค. – 4 ม.ค 54 29 ธ.ค. – 4 ม.ค 54 เมาสุรา 41.24 40.46 ขับรถเร็วเกินกำหนด 20.42 20.12 มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 16.56 14.15 ตัดหน้ากระชั้นชิด 14.76 14.01 ทัศนวิสัยไม่ดี 8.21 7.61 ไม่มีใบขับขี่ 6.52 6.54 ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6 ครั้งของอุบัติเหตุปีใหม่2553 ครั้งของอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554
จำนวนครั้งของอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ในเขต สคร.7 อุบลฯ (ข้อมูล29 ธ.ค. – 4 ม.ค. 54) ลำดับที่ จังหวัด ครั้งของอุบัติเหตุปีใหม่2553 ครั้งของอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 29 ธ.ค. 53 30 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 53 1 ม.ค. 54 2 ม.ค. 54 3 ม.ค. 54 4 ม.ค. 54 รวม 1 นครพนม 38 6 13 12 16 7 5 65 2 สกลนคร 10 8 53 3 ศรีสะเกษ 52 15 39 4 มุกดาหาร 26 อุบลฯ 33 24 ยโสธร 9 อำนาจฯ

7 ครั้งของอุบัติเหตุปีใหม่2553 ครั้งของอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554
จำนวนครั้งของอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ในเขตตรวจราชการที่ 11 (ข้อมูล29 ธ.ค. – 4 ม.ค. 54) ลำดับที่ จังหวัด ครั้งของอุบัติเหตุปีใหม่2553 ครั้งของอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 29 ธ.ค. 53 30 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 53 1 ม.ค. 54 2 ม.ค. 54 3 ม.ค. 54 4 ม.ค. 54 รวม 1 นครพนม 38 6 13 12 16 7 5 65 2 สกลนคร 10 8 53 3 มุกดาหาร 26

8 ครั้งของอุบัติเหตุปีใหม่2553 ครั้งของอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554
จำนวนครั้งของอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ในเขตตรวจราชการที่ 13 (ข้อมูล29 ธ.ค. – 4 ม.ค. 54) ลำดับที่ จังหวัด ครั้งของอุบัติเหตุปีใหม่2553 ครั้งของอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 29 ธ.ค. 53 30 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 53 1 ม.ค. 54 2 ม.ค. 54 3 ม.ค. 54 4 ม.ค. 54 รวม 1 ศรีสะเกษ 52 3 15 6 5 39 2 อุบลฯ 33 24 ยโสธร 4 9 อำนาจฯ

9 ผู้เสียชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554
จำนวนเสียชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่ ในเขต สคร.7 อุบลฯ (ข้อมูล29 ธ.ค. – 4 ม.ค. 54) ลำดับที่ จังหวัด ผู้เสียชีวิตปีใหม่2553 ผู้เสียชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 29 ธ.ค. 53 30 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 53 1 ม.ค. 54 2 ม.ค. 54 3 ม.ค. 54 4 ม.ค. 54 รวม 1 สกลนคร 2 3 7 อุบลฯ 6 นครพนม 4 มุกดาหาร 5 ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจฯ

10 ผู้เสียชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554
จำนวนเสียชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่ ในเขตตรวจราชการที่ 11 (ข้อมูล29 ธ.ค. – 4 ม.ค. 54) ลำดับที่ จังหวัด ผู้เสียชีวิตปีใหม่2553 ผู้เสียชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 29 ธ.ค. 53 30 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 53 1 ม.ค. 54 2 ม.ค. 54 3 ม.ค. 54 4 ม.ค. 54 รวม 1 สกลนคร 2 3 7 นครพนม 4 มุกดาหาร

11 ผู้เสียชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554
จำนวนเสียชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่ ในเขตตรวจราชการที่ 13 (ข้อมูล29 ธ.ค. – 4 ม.ค. 54) ลำดับที่ จังหวัด ผู้เสียชีวิตปีใหม่2553 ผู้เสียชีวิตช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 29 ธ.ค. 53 30 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 53 1 ม.ค. 54 2 ม.ค. 54 3 ม.ค. 54 4 ม.ค. 54 รวม 1 อุบลฯ 2 3 6 ศรีสะเกษ ยโสธร 4 อำนาจฯ

12 ผู้บาดเจ็บช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554
จำนวนผู้บาดเจ็บ(Admit)ช่วงเทศกาลปีใหม่ ในเขต สคร.7 อุบลฯ (ข้อมูล29 ธ.ค. – 4 ม.ค. 54) ลำดับที่ จังหวัด ผู้บาดเจ็บปีใหม่2553 ผู้บาดเจ็บช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 29 ธ.ค. 53 30 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 53 1 ม.ค. 54 2 ม.ค. 54 3 ม.ค. 54 4 ม.ค. 54 รวม 1 นครพนม 45 5 18 12 16 6 8 71 2 สกลนคร 10 11 13 3 57 ศรีสะเกษ 14 7 43 4 มุกดาหาร 29 อุบลฯ 35 25 ยโสธร อำนาจฯ

13 ผู้บาดเจ็บช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554
จำนวนผู้บาดเจ็บ(Admit)ช่วงเทศกาลปีใหม่ ในเขตตรวจราชการที่ 11 (ข้อมูล29 ธ.ค. – 4 ม.ค. 54) ลำดับที่ จังหวัด ผู้บาดเจ็บปีใหม่2553 ผู้บาดเจ็บช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 29 ธ.ค. 53 30 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 53 1 ม.ค. 54 2 ม.ค. 54 3 ม.ค. 54 4 ม.ค. 54 รวม 1 นครพนม 45 5 18 12 16 6 8 71 2 สกลนคร 10 11 13 3 57 มุกดาหาร 43 29

14 ผู้บาดเจ็บช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554
จำนวนผู้บาดเจ็บ(Admit)ช่วงเทศกาลปีใหม่ ในเขตตรวจราชการที่ 13 (ข้อมูล29 ธ.ค. – 4 ม.ค. 54) ลำดับที่ จังหวัด ผู้บาดเจ็บปีใหม่2553 ผู้บาดเจ็บช่วงเทศกาลปีใหม่ 2554 29 ธ.ค. 53 30 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 53 1 ม.ค. 54 2 ม.ค. 54 3 ม.ค. 54 4 ม.ค. 54 รวม 1 ศรีสะเกษ 57 3 14 6 7 2 5 43 อุบลฯ 35 25 ยโสธร 4 10 อำนาจฯ

15 รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt สรุปยอดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 29 ธ.ค. 53 – 4 ม.ค. 54

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google