งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่อการอุปโภคบริโภค สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อการอุปโภคบริโภค สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพื่อการอุปโภคบริโภค สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ
ประเภทสินเชื่อ เพื่อแสวงหากำไร เพื่อการอุปโภคบริโภค สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ เคหะ ชีวิตสุขสันต์ สวัสดิการ ไทรทอง ธนาคารประชาชน ธุรกิจห้องแถว ธุรกิจ สินเชื่อชุมชน สินเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ - ข้าราชการครู ข้าราชการปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร, ตำรวจ ฯลฯ สินเชื่อองค์กรชุมชน กทบ. สพช. วิสาหกิจชุมชน สัญญากู้เงินเพื่อการบริโภค สัญญากู้เงิน

2 บริหารความเสี่ยง รู้ทันความเสี่ยง
ความเสี่ยง หมายถึง ความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ตามที่ดาดหรือมิได้คาดคิดมาก่อน ที่ทำให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งหมายถึงธนาคาร และสงผลกระทบในเชิงลบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคาร

3 คำที่มีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง
ภัย (Peril) หมายถึง สาเหตุของความสูญเสีย อันตราย (Hazard) หมายถึง เป็นสภาวะที่สร้างโอกาสของความไม่แน่นอนอันจะนำไปสู่ความสูญเสีย High Risk High Retum การปล่อยสินเชื่อที่มีความเสี่ยงมาก ย่อมได้ผลตอบแทนมากกว่า

4 ความเสี่ยงของธนาคาร ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ Strategic risk
ความเสี่ยงด้านเครดิต Credit risk ความเสี่ยงด้านตลาด Market Risk ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง Liquidity Risk ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ Operation Risk ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฏระเบียบ Compliance ความเสียงด้านชื่อเสียง

5 การจัดการความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยง การบรรเทาความเสี่ยง

6 มุมมองความเสี่ยง Credit Rating เครื่องมือที่ใช้แย่งเกรดลูกค้าขนาดใหญ่ โดยใช้งบการเงินที่เชื่อถือได้ Credit Scoring เครื่องมือที่ใช้แบ่งเกรดลูกค้า ขนาดเล็กที่ไม่มีงบการเงิน Credit Product Policy : CPP เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางเบื้องต้นในการพิจารณาความเป็นไปได้

7 แบบจำลองวัดระดับความเสี่ยง credit Scoring Model
เกรด ระดับความเสี่ยง A ความเสี่ยงต่ำ B ความเสี่ยงปานกลาง C ความเสี่ยงค่อนข้างสูง D ความเสี่ยงสูง

8 นโยบายสินเชื่อ กำหนดกรอบการดำเนินงานด้านสินเชื่อ
มีแนวทางการบริหารความเสี่ยงสินเชื่อ กำหนดหน้าที่ของพนักงานและหน่วยงาน กระบวนการพิจารณาสินเชื่อ

9 สินเชื่อที่เชื่อมโยงโดยตรงหรือโดยอ้อมกับธุรกิจที่ผิดกฏหมาย
สินเชื่อต้องห้าม สินเชื่อที่เชื่อมโยงโดยตรงหรือโดยอ้อมกับธุรกิจที่ผิดกฏหมาย

10 สินเชื่อที่ให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลที่ล้มละลาย
ศาลสั่งอดีตนักร้องดัง "อุ้ย" รวิวรรณ จินดา ล้มละลาย หลังถูกแบงก์กรุงเทพยื่นฟ้อง เจ้าตัวงงกู้ซื้อบ้าน 1 ล้านบานปลาย ส่งทนายยื่นอุทธรณ์ ยันไม่ปัดความรับผิดชอบ พร้อมเจรจากับแบงก์เจ้าหนี้ตลอดเวลา

11 สินเชื่อที่ให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์

12 สินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์การใช้เงินกู้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง

13 สินเชื่อที่ให้แก่การเก็งกำไรที่ดินหรือหลักทรัพย์
ที่ดินบนเนินเขา ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ไร่

14 สินเชื่อที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ

15 การจัดทำหนังสือให้ความยินยอม
วันที่ในหนังสือต้องสอดคล้องกับวันที่สืบค้นข้อมูลเครดิต ก่อนวันที่สืบค้นข้อมูลได้ไม่เกิน 45 วัน นำส่งหนังสือสืบค้น ภายใน 14 วันนับจากวันสืบค้น กรณีมีการทักท้วง แก้ไข นำส่งคืนภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง และต้องไม่เกิน 21 วัน นับจากวันสืบคืน

16 เรื่องที่ควรทราบทั่วไป
.สินเชื่ออะไร .ให้ใครกู้บ้าง .กู้ไปทำอะไร .ระยะเวลากู้เท่าไหร่ .ให้กู้ได้เท่าไหร่

17 เรื่องที่ควรทราบทั่วไป
.อัตราดอกเบี้ยคิดอย่างไร .ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ .การแก้ไขหนี้และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ .การบริหารความเสี่ยง

18 คำถามที่น่าสนใจ 1.ผู้กู้ยังไม่ประกอบอาชีพกู้ได้หรือไม่ ผู้กู้อายุ 61 ปี กู้ธนาคารประชาชนได้หรือไม่ 3.ผู้กู้อายุ 19 ปี มีคู่สมรสกู้ธนาคารประชาชนได้หรือไม่... 4.นาย ก อาชีพขายของเร่ตามจังหวัดต่างๆจะกู้ได้หรือไม่. 5.นาย ก ขอกู้เงินเพื่อชำระหนี้ให้ นาย ข ได้หรือไม่..

19 คำถามที่น่าสนใจ 6.ธนาคารประชาชนคิดดอกเบี้ยแบบใด.. 7.กู้เงิน 25,000บาทคิดดอกเบี้ยเท่าใด... 8.กู้เงิน 35,000บาทคิดดอกเบี้ยเท่าใด... 9.ดอกเบี้ยผิดนัดบวกเพิ่มเท่าใด 10.กู้เงิน 95,000บาทต้องใช้สมุดฝากเงินที่มีเงินเท่าใด

20 คำถามที่น่าสนใจ 11.บุคคลประเภทใดที่อายุเกิน 60 ปีสามารถกู้ได้
12.กรณีใช้บุคคลค้ำประกันกู้เงินสูงสุดได้เท่าใด 13.กรณีใช้บุคคลค้ำนาวาโทกู้สูงสุดได้เท่าใด 14.กู้เงินโดยใช้ห้องชุดราคา 2 ล้านค้ำประกันจะกู้ได้เท่าใด 15.กู้เงินโดยใช้บุคคลค้ำกู้ระยะเวลากู้ยาวสุดกี่ปี

21 คำถามน่าสนใจ 16.อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อสวัสดิการเท่าใด 17.อัตราดอกเบี้ยผิดนัดร้อยละเท่าใด 18.นาย ก ใช้ข้าราชการที่ทำงานครบ 3 ปีมาแล้ว จะต้องใช้ผู้ค้ำประกันกี่คน 19.อัตราดอกเบี้ยที่คิดจากผู้กู้สูงสุดเท่าไหร่


ดาวน์โหลด ppt เพื่อการอุปโภคบริโภค สินเชื่อเพื่อประกอบธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google