งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สาระน่ารู้เกี่ยวกับ การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ การชดเชยค่าภาษีอากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สาระน่ารู้เกี่ยวกับ การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ การชดเชยค่าภาษีอากร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สาระน่ารู้เกี่ยวกับ การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ การชดเชยค่าภาษีอากร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่วนคืนและชดเชยอากร สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร สาระน่ารู้เกี่ยวกับ การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ การชดเชยค่าภาษีอากร ด้วยใบขนสินค้า e-Export 22/02/2550

2 ส่วนคืนและชดเชยอากร สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
1. ใบขนสินค้าระบบ e-Customs (Paperless) สามารถขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ได้แน่หรือไม่ ? ตอบ: ได้ แน่นอนครับ ขณะนี้มีใบขนฯ e-Export มายื่นขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ บ้างแล้ว ซึ่งส่วนคืนและชดเชยอากรได้อนุมัติการคืนอากรไปแล้วด้วยนะครับ 22/02/2550

3 ส่วนคืนและชดเชยอากร สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
2. ใบขนสินค้า e-Export เมื่อจะขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ต้องทำอย่างไร ? ตอบ: 1. ท่านต้องยื่นสูตรการผลิตในระบบ e-Formula เพื่อนำเลขที่สูตรฯ ที่ได้ไปสำแดงในใบขนฯ e-Export 2. หากท่านมีการโอนสิทธิ์ในการขอคืนอากร ท่านต้องยื่นตารางโอนสิทธิ์ (e-Transfer) และนำเลขที่ตารางโอนสิทธิ์ที่ได้ไปสำแดงในใบขนฯ e-Export 3. การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ไม่ต้องยื่น ใบแนบใบขนฯ ขาออก หรือใบขนฯ ขาออก 22/02/2550

4 ส่วนคืนและชดเชยอากร สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
การขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ต้องสำแดงอะไรบ้าง ในใบขนฯ e-Export ? ตอบ: 1. สำแดงเลขที่สูตรการผลิต (e-Formula) 2. สำแดงเลขที่ตารางโอนสิทธิ์ (e-Transfer) 3. สำแดงช่องการใช้สิทธิพิเศษ : 19 ทวิ 22/02/2550

5 ส่วนคืนและชดเชยอากร สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
4. การยื่นตารางโอนสิทธิ์จะยื่นที่ใด และกรณีการส่งออกเร่งด่วนจะทำอย่างไร? ตอบ: ท่านสามารถยื่นตารางโอนสิทธิ์ได้ที่ส่วนคืนและชดเชยอากร รายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถดูได้ที่ หัวข้อ “ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ” เรื่อง การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ กรณีเร่งด่วน ท่านสามารถส่งข้อมูลตารางโอนสิทธิ์ตามแบบฟอร์ม กศก.96/6 มายัง หรือ ส่วนคืนและชดเชยอากรจะแจ้งเลขที่ตารางโอนสิทธิ์กลับไปให้ท่านทราบทาง โดยเร็ว ต่อจากนั้น ขอให้ท่านมายื่นเอกสารตารางโอนสิทธิ์ ที่ส่วนคืนและชดเชยอากรภายใน 7 วัน 22/02/2550

6 ส่วนคืนและชดเชยอากร สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
5. การยื่นชุดคำขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ กรณีใบขนสินค้า e-Export จะทำอย่างไร ? ตอบ: ท่านสามารถยื่นชุดคำขอคืนอากร โดยจัดทำรายงานประกอบ ชุดคำขอฯ ตามปกติ และสำหรับใบขนฯ e-Export ไม่ต้องมีใบแนบใบขนฯ ขาออก เพียงแต่ระบุเลขที่ใบขนฯ ในรายงานเท่านั้น 22/02/2550

7 ส่วนคืนและชดเชยอากร สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
ใบขนสินค้า e-Export สามารถขอชดเชย ค่าภาษีอากร ได้เหมือนใบขนฯ EDI หรือไม่ ? ตอบ: อ๋อ ได้อย่างแน่นอนครับ 22/02/2550

8 ส่วนคืนและชดเชยอากร สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
การขอชดเชยค่าภาษีอากรจะต้องสำแดงอะไรบ้าง ในใบขนฯ e-Export ? ตอบ: ท่านต้องสำแดงช่องการใช้สิทธิพิเศษ : ชดเชย 22/02/2550

9 ส่วนคืนและชดเชยอากร สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
8. ถ้าเป็นผู้ได้รับอนุมัติหลักการการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรอยู่แล้ว จะต้องมาลงทะเบียนใหม่ที่ฝ่ายทะเบียนและสิทธิพิเศษ ด้วยแบบลงทะเบียนหมายเลข 7 ตามประกาศกรมศุลกากรที่ 116/2549 หรือไม่ ? ตอบ: ไม่ต้องครับ 22/02/2550

10 ส่วนคืนและชดเชยอากร สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
9. ใบขนสินค้า e-Export เมื่อจะยื่นชุดคำขอรับเงินชดเชยค่า ภาษีอากร จะต้องทำอย่างไร ? ตอบ: ท่านสามารถยื่นชุดคำขอฯ ได้ตามปกติ แต่เนื่องจาก ขณะนี้กรมศุลกากรกำลังพัฒนาระบบชดเชยอากรให้ สามารถบันทึกเลขที่ใบขนฯ e-Export ดังนั้น ฝ่ายชดเชยอากรจึงจะลงรับเรื่องด้วย Manual ให้ก่อน ข้อแนะนำ: หากท่านมีทั้งใบขนฯ EDI และ e-Export เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ขอให้ท่านจัดแยกชุดตามประเภท ใบขนฯ (EDI และ e-Export) ในการยื่นชุดคำขอฯ 22/02/2550

11 ส่วนคืนและชดเชยอากร สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
10. การขอชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าในพิกัดฯ HS2007 ? ตอบ: ขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังยังไม่ได้ประกาศ อัตราชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าในพิกัดฯ HS2007 ดังนั้น สินค้าที่ส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 จึงต้อง รอประกาศอัตราชดเชยค่าภาษีอากร ท่านสามารถยื่นชุดคำขอฯ ได้ตามปกติ โดยฝ่ายชดเชยอากรจะออกเลขที่รับเรื่องของท่านไว้ก่อน 22/02/2550

12 หากท่านมีคำถามอื่นๆ ที่ต้องการทราบ
ขอให้ท่านส่งคำถามไปได้ที่ : Fax ผู้อำนวยการส่วนคืนและชดเชยอากร สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : การคืนอากรตาม ม.19 ทวิ โทร คุณสุภรณ์ สร้อยทอง โทร คุณวิภา สุทธิขจรกิจการ โทร คุณชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน การชดเชยค่าภาษีอากร โทร คุณสมฤดี พันธุ์แน่น 22/02/2550


ดาวน์โหลด ppt สาระน่ารู้เกี่ยวกับ การคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ การชดเชยค่าภาษีอากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google