งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มีอะไรใหม่ ค่าลดหย่อนในการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา ของตนเองและคู่สมรส ลดภาระให้ผู้ประกอบการรายย่อยในการขยายระดับรายได้ที่ต้องจด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มีอะไรใหม่ ค่าลดหย่อนในการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา ของตนเองและคู่สมรส ลดภาระให้ผู้ประกอบการรายย่อยในการขยายระดับรายได้ที่ต้องจด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 มีอะไรใหม่ ค่าลดหย่อนในการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา ของตนเองและคู่สมรส ลดภาระให้ผู้ประกอบการรายย่อยในการขยายระดับรายได้ที่ต้องจด VAT จาก 1.2 ล้านบาท เป็น 1.8 ล้านบาท

16 มีอะไรใหม่ ปรับลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับ ห้างฯ / บริษัท ที่เป็นผู้ประกอบการขนาดย่อม กำไรสุทธิ อัตราเดิม (%) อัตราใหม่ (%) 1-1,000, 1,000,000-3,000, 3,000,000 ขึ้นไป

17 สรรพากร Call Center (02-272-8000)
มีอะไรใหม่(ต่อ) ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆ แล้ว(เงินได้สุทธิ)ในช่วง บาทแรก สำหรับเงินได้ปีภาษี 2547 เป็นต้นไป สรรพากร Call Center ( ) 


ดาวน์โหลด ppt มีอะไรใหม่ ค่าลดหย่อนในการอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา ของตนเองและคู่สมรส ลดภาระให้ผู้ประกอบการรายย่อยในการขยายระดับรายได้ที่ต้องจด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google