งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนสำหรับแฟ้มสะสมผลงานแบบอิเล็คทรอนิคส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนสำหรับแฟ้มสะสมผลงานแบบอิเล็คทรอนิคส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนสำหรับแฟ้มสะสมผลงานแบบอิเล็คทรอนิคส์
ใช้ Intel® Education Help Guide ถ้าต้องการความช่วยเหลือทางด้านทักษะคอมพิวเตอร์ตามที่ระบุข้างล่างนี้ สไลด์หน้าแนะนำ ให้แทรกหัวเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ ชื่อผู้ทำ และระดับชั้น สไลด์หน้าถัดไป ไฮเปอร์ลิงค์เอกสารไปยังสไลด์ (ทักษะมัลติมีเดีย 7.9) หรือ ถ้าเคลื่อนย้ายแฟ้มสะสมผลงานไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหลังจากที่ลิงค์เสร็จแล้ว (ทักษะมัลติมีเดีย 7.8) หมายเหตุ: แฟ้มที่ผังตัวอาจทำให้ขนาดของแฟ้มงานนำเสนอเพิ่มขึ้น ลบสไลด์นี้ทิ้งเมื่อทำเสร็จแล้ว (ทักษะมัลติมีเดีย 3.3) บันทึกงานนำเสนอไว้ในโฟลเดอร์แฟ้มสะสมผลงานของหน่วยการเรียนรู้

2 งานนำเสนอ แฟ้มสะสมผลงานของหน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้
งานนำเสนอ แฟ้มสะสมผลงานของหน่วยการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ชื่อ สาระการเรียนรู้ ระดับชั้น

3 ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด: คำถามประจำหน่วย: คำถามประจำบท: ตัวอย่างผลงานนักเรียน แฟ้มอื่น ๆ แผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินปลายทางตัวอย่างผลงานนักเรียน ไฮเปอร์ลิงค์เอกสารทั้งหมดไปยังแฟ้มที่ระบุข้างต้น สื่อสนับสนุนหน่วยการเรียนรู้ สื่อสนับสนุนการเรียน แฟ้มอื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนสำหรับแฟ้มสะสมผลงานแบบอิเล็คทรอนิคส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google