งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Fire Block Intelligence System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Fire Block Intelligence System)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (Fire Block Intelligence System)
FBIS (Fire Block Intelligence System)

2 รูปแบบการค้นหาข้อมูล
ค้นหาได้โดยระบุ ซอย, ถนน, ตำบล, อำเภอ, จังหวัด ค้นหาโดยระบุจุดสังเกตุ ค้นหาโดยระบุบ้านเลขที่ สามารถใส่ค่าตำแหน่งพิกัด

3 ใส่ User name และ Password

4

5 Search screen

6 สามารถเลือกMap sources ที่ต้องการ

7 สามารถค้นหาจังหวัด, อำเภอ, ตำบล ที่ต้องการ

8 สามารถค้นหาโดยระบุบ้านเลขที่*

9 สามารถ overlay ด้วยข้อมูล GIS

10 Our Clients Corporate Government Banking / Insurance

11 สร้างสรรค์งานตามลักษณะงาน ผลงานดีเด่นด่าน Business Software
Our Awards PM Creative Award 2011 สร้างสรรค์งานตามลักษณะงาน FRIT Award 2011 ผลงานดีเด่นด่าน Business Software Thailand ICT Award 2011 Application and Infrastructure Tourism and Travel Microsoft Partner Award 2011 Software Development Microsoft Partner Award 2012 Software Development SIPA 94 Projects Award SAMART INNOVATION Awards 2012 Winner Software Development

12 Q&A

13 FBIS URL : http://firebox.ecartstudio.com User name : demo
Password : Password

14


ดาวน์โหลด ppt (Fire Block Intelligence System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google