งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3G Product & Service AIS Super 3G.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3G Product & Service AIS Super 3G."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3G Product & Service AIS Super 3G

2 Advance Info Service Vision เอไอเอส เป็นผู้นำสร้างสรรค์รูปแบบตลาดการสื่อสารโทรคมนาคมในประเทศไทยด้วยการเข้าถึง นวัตกรรมใหม่ๆ การมอบประสบการณ์ดีๆ ให้กับลูกค้า คุณภาพเครือข่ายและวัฒนธรรมการทำงาน Strategy เอไอเอส มุ่งมั่นที่จะสรรหาบริการที่ดีและนวัตกรรมใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน ชีวิตประจำวันของผู้ใช้บริการ เอไอเอส มุ่งมั่นใส่ใจในบริการ เพื่อมอบประสบการณ์ด้านการสื่อสารที่ดีให้แก่ผู้ใช้บริการรวมทั้ง พัฒนาคุณภาพเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง Core Competencies Branding: Quality, Varity Lifestyle Technology: Best network quality & coverage Customer & Service: A lot of service channel and Customer Profile

3 Our Product & Service Mobile Network Operator
Value Added Service (VAS) Payment Solution Corporate Solution

4 Introduction of 3G Technology

5 Wireless Technology

6 Speed and Application <10 Kbps 20-40 Kbps 384 Kbps 2 Mbps 7.2 Mbps
2G GSM 2.5 GPRS 2.75 EDGE 3G UMTS 3.5G HSDPA - SMS - MMS - Java Download - Ringtone Download - VDO Streaming - TV on mobile - USB Modem - VDO Call - CCTV

7 Sample Wireless Application
Machine-to-Machine Application (Electricity, Water, Gas & Oil Metering Control System) Remote data Transfer (Mobile Banking, Image, Video Clips, Lottery Online, etc.) Tracking Service Mobile Office & Sale Force Automation

8 Banking Application

9 Mobile Office Application

10 Telemetering Application
Thailand weather data

11 Tracking & Fleet Application
SmartFleet Server GSM mobile server SMS GSM MBS SMS Server LAN SMS Mobile Unit sensor sensor SmartFleet Client

12 Innovate to the real-life
Smart Car Assistant

13 Market ขนาดของตลาด การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อ
ผู้ใช้งานที่ใช้เวลาส่วนใหญ่บนรถยนต์ส่วนบุคคล ผู้ที่ใช้เวลาในรถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่ต้องการนำแฟชั่น การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ใช้ฐานข้อมูลของลูกค้าและช่องทางของ AIS ในการประชาสัมพันธ์ ออกบูธในงาน Exhibitions ต่างๆ เช่น Motor Show กลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อ กลุ่มผู้นำเทคโนโลยี แฟชั่น ชอบการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ กลุ่มที่ไม่ชอบความจำเจ มี Life style ของตัวเอง

14 Trends แนวโน้มและทิศทางที่เกี่ยวข้อง ช่วงการขยายตัวของตลาด
สภาพการจราจรที่ติดขัด ผู้ใช้งานต้องการข้อมูลมากขึ้นในการตัดสินใจ ช่วงการขยายตัวของตลาด การขยายตัวของตลาดรถยนต์ แนวโน้มของรถยนต์ส่วนบุคคลมากขึ้นในตลาด

15 ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ (แยกประเภท)

16 ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ในประเทศ ปี 2552 และ 2553

17 Competitors คู่แข่งและทางเลือกอื่นๆ ในตลาด จุดขายคู่แข่ง
ผู้ให้บริการข้อมูล BUG 1113 Personal Secretary Service ของ เมืองไทยประกันชีวิต ข้อมูลจราจร จส ร้อย จุดขายคู่แข่ง มีข้อมูลที่หลากหลาย มีพนักงานให้ข้อมูลแบบ 2-Ways communication

18 Competitors (continue)
โอกาสในการสร้างความแตกต่าง การเข้าถึงข้อมูลผ่าน Technology 3G ให้ข้อมูลในรูปแบบ Visualization ข้อมูลแผนที่เส้นทางจราจร ข้อมูลของสถานที่ต่างๆ เช่น ที่จอดรถในห้างสรรพสินค้า, รถไฟฟ้า ข้อมูลความสนใจส่วนบุคคล (Personal Life Style) เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้แบบ Real-time

19 3G Product & Service Any Question ? Please


ดาวน์โหลด ppt 3G Product & Service AIS Super 3G.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google