งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมวิชาการวันที่ กันยายน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมวิชาการวันที่ กันยายน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมวิชาการวันที่ 2-3-4 กันยายน
พื้นที่ชั้น 2 + ห้องเชียงใหม่ 1-5 กิจกรรมวิชาการวันที่ กันยายน ประชุมรวม Plenary Lecture ห้องเชียงใหม่ 2-4 (รวมเป็นห้องใหญ่) อภิปรายกลุ่ม Panel Discussion ห้องเชียงใหม่ 2-4 (รวมเป็นห้องใหญ่) เวทีชุมชน Community Forum ห้องเชียงใหม่ 2-3 (รวมเป็นห้องใหญ่) ประชุมนานาทรรศน์ Symposium ห้องเชียงใหม่ (แยกแต่ละห้อง) ประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop ห้องเชียงใหม่ 4-5 (แยกแต่ละห้อง) การนำเสนอผลงานวิชาการ Oral & Poster Presentation ห้องเชียงใหม่ 1 บูธและของดีสี่ภาค หน้าห้องประชุม + พื้นที่ชั้น 2 (ดู Layout .pdf)

2 การประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ ๘
Backdrop “ห้องเชียงใหม่” ตลอด 3 วัน การประชุมวิชาการสารเสพติดระดับชาติ ครั้งที่ ๘ 8th National Conference on Substance Abuse การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในระดับชุมชน Community-Based Substance Use Intervention ๒-๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 2-4 September 2013 at Empress Convention Center, Chiang Mai

3 Seating Plan ห้องเชียงใหม่ 2-4
ประชุมรวม Plenary Lecture อภิปรายกลุ่ม Panel Discussion พิธีเปิด วันที่ 2 กันยายน น. Plenary I วันที่ 2 กันยายน น. Plenary II วันที่ 3 กันยายน น. Plenary III วันที่ 4 กันยายน น. พิธีปิด วันที่ 4 กันยายน น. Panel I วันที่ 2 กันยายน น. Panel II วันที่ 2 กันยายน น. Panel III วันที่ 3 กันยายน น. ผู้ดูแล Plenary _______ ผู้ดูแล Panel _______ Backdrop (Panel I-III only) Speaker (s) ผู้บรรยาย Discussant ผู้วิพากษ์ Chair & Co-Chair เวที Podium พิธีกร #2 #1 Rapporteur ผู้สรุปเนื้อหา สำรองสำหรับกลุ่มชุมชน 50 ที่ (พร้อมหูฟัง) Classroom Seating 100 seats Classroom Seating 50 seats Booth ทีมแปล Theater Seating 50 seats Theater Seating 50 seats จุดรับ-คืนหูฟัง (ลงทะเบียน) รวม 300 ที่นั่ง

4 WHO-ASSIST (มีการแปล) Classroom Seating 30 seats
Seating Plan ห้องเชียงใหม่ 5 ประชุมนานาทรรศน์ Symposium S1 WHO-ASSIST (มีการแปล) วันที่ 2 กันยายน น. ผู้ดูแล Symposium I ______ ______ ผู้ดูแล Workshop I ______ ______ Backdrop Discussant ผู้วิพากษ์ Speakers ผู้บรรยาย Chair & Co-Chair เวที #2 #1 Podium พิธีกร Classroom Seating 30 seats Rapporteur ผู้สรุปเนื้อหา Booth ทีมแปล Theater Seating 30 seats จุดรับ-คืนหูฟัง (ลงทะเบียน) รวม 60 ที่นั่ง

5 Classroom Seating 30 seats
Seating Plan ห้องเชียงใหม่ 4 ประชุมนานาทรรศน์ Symposium S2 ระบบข้อมูลยาเสพติด วันที่ 2 กันยายน น. ผู้ดูแล Symposium II ______ ______ ผู้ดูแล Workshop II ______ ______ Backdrop Discussant ผู้วิพากษ์ Speakers ผู้บรรยาย Chair & Co-Chair เวที #2 #1 Podium พิธีกร Classroom Seating 30 seats Rapporteur ผู้สรุปเนื้อหา Theater Seating 30 seats รวม 60 ที่นั่ง

6 Classroom Seating 30 seats
Seating Plan ห้องเชียงใหม่ 1 การนำเสนอผลงานวิชาการ Oral Presentation วันที่ 2 กันยายน น. ผู้ดูแล Oral Presentation ______ ______ ผู้ดูแล Poster Presentation ______ ______ Backdrop Presenters ผู้นำเสนอ Chair & Co-Chair เวที Podium พิธีกร Classroom Seating 30 seats #2 #1 Rapporteur ผู้สรุปเนื้อหา Theater Seating 30 seats รวม 60 ที่นั่ง โปสเตอร์ผลงานวิชาการ

7 ตัวแทนจากชุมชน Seating Plan ห้องเชียงใหม่ 2-3 Backdrop เวที
เวทีชุมชน Community Forum วันที่ 3 กันยายน น. ผู้ดูแล Community Forum : ดูน วัชรพงศ์ พุ่มชื่น Backdrop Discussant ผู้วิพากษ์ ตัวแทนจากชุมชน Chair & Co-Chair เวที Podium พิธีกร #2 #1 Rapporteur ผู้สรุปเนื้อหา Classroom Seating 50 seats Classroom Seating 50 seats Theater Seating 80 seats Theater Seating 80 seats รวม 260 ที่นั่ง

8 Classroom Seating 30 seats
Seating Plan ห้องเชียงใหม่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop W1 ASSIST-BI & MI (มีแปล) วันที่ 3 กันยายน น. ผู้ดูแล Symposium I ______ ______ ผู้ดูแล Workshop I ______ ______ Backdrop Speakers ผู้บรรยาย Chair & Co-Chair เวที #2 #1 Podium พิธีกร Rapporteur ผู้สรุปเนื้อหา Classroom Seating 30 seats Booth ทีมแปล รวม 30 ที่นั่ง จุดรับ-คืนหูฟัง (ลงทะเบียน)

9 การวิเคราะห์สถานการณ์สารเสพติด ระดับจังหวัด Classroom Seating 30 seats
Seating Plan ห้องเชียงใหม่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop W2 การวิเคราะห์สถานการณ์สารเสพติด ระดับจังหวัด ผู้ดูแล Symposium II ______ ______ ผู้ดูแล Workshop II ______ ______ วันที่ 3 กันยายน น. Backdrop Speakers ผู้บรรยาย Chair & Co-Chair เวที #2 #1 Podium พิธีกร Rapporteur ผู้สรุปเนื้อหา Classroom Seating 30 seats รวม 30 ที่นั่ง

10 Classroom Seating 50 seats
Seating Plan ห้องเชียงใหม่ 2-3-4 ประชุมนานาทรรศน์ Symposium วันที่ 4 กันยายน ผู้ดูแล Symposium III, VI ______ ______ ผู้ดูแล Symposium IV, VII ผู้ดูแล Symposium V, VIII เวลา น. S3 เชียงใหม่ 2 S4 เชียงใหม่ 3 S5 เชียงใหม่ 4 เวลา น. S6 เชียงใหม่ 2 S7 เชียงใหม่ 3 S8 เชียงใหม่ 4 Backdrop Discussant ผู้วิพากษ์ Speakers ผู้บรรยาย Chair & Co-Chair เวที #2 #1 Podium พิธีกร Rapporteur ผู้สรุปเนื้อหา Classroom Seating 50 seats Theater Seating 50 seats รวม 100 ที่นั่ง

11 Treatment Outcome Evaluation Tools (จากผู้ให้บริการภายนอก)
Dinner Meeting ห้องเพชรรัตน์ วันที่ 2 กันยายน น. 8th National Conference on Substance Abuse Treatment Outcome Evaluation Tools 2 September 2013 at Empress Hotel, Chiang Mai Backdrop Speaker (s) ผู้บรรยาย Chair & Co-Chair พื้นที่สำหรับการแสดง Podium พิธีกร Buffet Line (จากโรงแรม) กาดโก้งโค้งจำลอง (จากผู้ให้บริการภายนอก) #2 #1 Buffet 60 Pax Rapporteur ผู้สรุปเนื้อหา


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมวิชาการวันที่ กันยายน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google