งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Surgical Preparation Operating Room HatYai Hospital HatYai, Songkhla.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Surgical Preparation Operating Room HatYai Hospital HatYai, Songkhla."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Surgical Preparation Operating Room HatYai Hospital HatYai, Songkhla.
Copyright, 2001

2 Operating Room ห้องผ่าตัด เป็นสถานที่ให้บริการด้านการผ่าตัดอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งในรายปกติและฉุกเฉิน เริ่มตั้งแต่การรับผู้ป่วยจากหอผู้ป่วยหรือผู้ป่วยนอก การดูแลในขณะทำการผ่าตัด จนกระทั่งการดูแลหลังผ่าตัด โดยส่งกลับหอผู้ป่วยหรือกลับบ้านอย่างปลอดภัย จะต้องมีระบบการป้องกันการติดเชื้อที่ดี โดยบุคลากรทุกระดับจะต้องเป็นผู้มีจิตสำนึกและมีความเคร่งครัดต่อเทคนิคปลอดเชื้อ

3 ข้อปฏิบัติเมื่อเข้าห้องผ่าตัด
บุคลากรทุกระดับ คำนึงถึงหลัก Standard Precaution เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดห้องผ่าตัด ไม่นำสัมภาระที่ติดตัวมาเข้าไปในห้องผ่าตัด สวมหมวกคลุมผม, Mask ในขณะทำการผ่าตัด ให้เคลื่อนไหวร่างกายน้อยที่สุด ไม่สวมชุดห้องผ่าตัด ออกภายนอกห้องผ่าตัด

4 Sterile Persons Surgeon ; ศัลยแพทย์
Assistance Doctors ; แพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด RN First Assistance ; พยาบาลผู้ช่วยเหลือแพทย์ผ่าตัด Scrub Nurse ; พยาบาลส่งเครื่องมือผ่าตัด

5 การเตรียมตัวก่อนการทำผ่าตัด
การล้างมือ ; Hand Washing or Scrubbing การเช็ดมือ ; Drying Hands การสวมเสื้อกาวน์ ; Gowning การสวมถุงมือ ; Gloving การอ้อม - ผูกเสื้อคลุมผ่าตัด ; Complete Gowning การถอดเสื้อคลุมผ่าตัดและถุงมือผ่าตัด ; Removing Gown and Gloves

6 Hand Washing or Scrubbing
หมายถึง การชำระล้างสิ่งสกปรก น้ำมันบนผิวหนังและลดจำนวนเชื้อโรคต่างๆ ให้เหลือน้อยที่สุด การชำระล้าง ; Surgical clean …..Running water การฟอกถู ; Mechanical การใช้สบู่ยาฆ่าเชื้อ ; Antiseptic Soap Povidone Iodine 7.5 % Chlorhexidine gluconate 4 %

7 การเตรียมตัวก่อนล้างมือ
สวมชุดห้องผ่าตัด ,มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่มีการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ มือและแขน ต้องไม่มีบาดแผล ไม่ทาสีเล็บ เล็บสั้น ถอดเครื่องประดับ หมวก, Mask, Goggles, Face Shield, Apron, Boots พับแขนเสื้อเหนือข้อศอก

8 ขั้นตอนการล้างมือ ยืนหันหน้าเข้าหาอ่างล้างมือ ….เปิดก๊อกน้ำด้วยศอกหรือเข่า ….. ใช้น้ำอุ่น กดน้ำสบู่ยาฆ่าเชื้อ ...ฟอก ….ถูมือ … ให้ทั่วถึงเหนือข้อศอก …..ล้างออกด้วยน้ำสะอาด แปรง … กดน้ำยา … ฟอกถูมือ เล็บ … ล้างด้วยน้ำ ฟอกด้วยน้ำสบู่ยาอีกครั้ง … ล้างออกด้วยน้ำสะอาด

9 ระยะเวลาการล้างมือ สำหรับการผ่าตัดรายแรกของวัน การผ่าตัดครั้งต่อไป
Long Scrub : min or 30 times การผ่าตัดครั้งต่อไป Short Scrub : min or 20 times

10 Drying Hands เพื่อให้มือและแขนแห้ง หลังจากล้างมือก่อนการทำผ่าตัด ยกเว้นการล้างมือแบบไม่ใช้น้ำที่ปล่อยให้แห้งเองโดยไม่ต้องเช็ดมือ

11 ขั้นตอนการเช็ดมือ ยืนหันหน้าเข้าหาโต๊ะ วางเสื้อคลุมผ่าตัด ที่มีผ้าเช็ดมือและเสื้อคลุมผ่าตัดปลอดเชื้อเตรียมไว้ ห่างจากโต๊ะประมาณ 1 ฟุต หยิบผ้าเช็ดมือ …. โน้มตัวเล็กน้อย แบ่งผ้าเช็ดมือเป็น 2 ส่วน เช็ดวนไปรอบๆ ไม่ย้อนกลับไป - กลับมา

12 Gowning เพื่อให้ผู้สวมเสื้อคลุมผ่าตัดปลอดเชื้อ สามารถเข้าไปในเขตปลอดเชื้อได้ Assisted Gowning by Circulating Nurse Unassisted Gowning by Scrub Nurse

13 ขั้นตอนการสวมเสื้อคลุมผ่าตัด
ยืนหันหน้าเข้าหาโต๊ะ … ห่างประมาณ 1 ฟุต หยิบเฉพาะบริเวณคอเสื้อ คลี่เบาๆ ระมัดระวัง อย่าให้มือสัมผัสเสื้อคลุมผ่าตัดส่วนนอก สอดมือและแขนเข้าไปในแขนเสื้อ …. มืออยู่เหนือระดับเอว ผูกเสื้อคลุมผ่าตัด โดย Circulating Nurse

14 Gloving เพื่อป้องกันเชื้อที่อาจหลงเหลือจากการล้างมือก่อนการทำผ่าตัด สามารถหยิบของปลอดเชื้อได้โดยตรงและป้องกันการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย Close Method … assisted and unassisted Open Method …. assisted and unassisted

15 ขั้นตอนการสวมถุงมือ ยืนหันหน้าเข้าหาโต๊ะ … ห่างประมาณ 1 ฟุต
เลือกถุงมือตามขนาด เปิดห่อหรือซอง โดยสัมผัสห่อหรือซองให้น้อยที่สุด ใส่ทีละข้าง … จัดนิ้วมือให้ตรงตามช่องถุงมือ มือทั้ง 2 ข้างอยู่เหนือระดับเอว ควรสวมถุงมือ 2 ชั้น

16 Complete Gowning เนื่องจากเสื้อคลุมผ่าตัด เป็นลักษณะแบบเปิดด้านหลัง เพื่อเป็นการปิดคลุมส่วนที่มีการปนเปื้อน การอ้อม - ผูกเสื้อคลุมผ่าตัดด้วยตนเอง การอ้อม - ผูกเสื้อคลุมผ่าตัดโดยมีผู้ช่วย Scrub Nurse Circulating Nurse

17 ขั้นตอนการอ้อม - ผูกเสื้อคลุมผ่าตัด
ปลดเชือกที่ผูกไว้กลางลำตัว เหลือปลายเชือกไว้ประมาณ 1 ฟุต ผูก - อ้อมเชือก ระวังอย่าให้มีบุคคลหรือสิ่งของอยู่ใกล้ตัว ผูกเป็นเงื่อนกระตุก 2 ครั้ง ไม่ดึงปลายเชือกที่อยู่ต่ำกว่าระดับเอวขึ้นมา

18 Removing Gown and Gloves
เพื่อลดการปนเปื้อน : ก่อนการทำผ่าตัด แต่มีการสัมผัสกับสิ่งปนเปื้อน มีรอยชำรุด ฉีกขาด หลังเสร็จสิ้นการทำผ่าตัด

19 ขั้นตอนการถอดเสื้อคลุมผ่าตัดและถุงมือ
พยาบาลผู้ช่วยเหลือรอบนอก แก้ปมเชือกด้านหลัง ผู้สวมเสื้อคลุมผ่าตัด แก้เชือกผูกที่เอว จับตัวเสื้อด้านนอกออก โดยไม่สัมผัสด้านในตัวเสื้อ ม้วนด้านนอกของตัวเสื้อ เข้าไว้ด้วยกัน ทิ้งลงถุงผ้าเปื้อน จัดเก็บอุปกรณ์หลังเลิกใช้งาน …. ล้างมือ !

20 Special Thanks เนื้อหาวิชาการ : นพ.ศตพงษ์, คุณเรียมจันทร์ , คุณบังอร
ผู้แสดงแบบ : คุณบังอร ,คุณละออง, คุณสุภาพ, คุณวรางคณา, คุณณัฐญาณ์ สถานที่ : คุณวินัย ด้านอื่น ๆ : พญ.วรรณา, นพ.ดำรงศักดิ์, คุณนฤมล, เจ้าหน้าที่ห้องผ้า, เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

21 Thank You


ดาวน์โหลด ppt Surgical Preparation Operating Room HatYai Hospital HatYai, Songkhla.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google