งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ
สรุปผลซ้อมสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ ศ.ร.ว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2552 ณ อาคารราชนครินทร์

2 ข้อมูลเบื้องต้น ■ นักศึกษาแพทย์ปี 6 ปีการศึกษา คน ■ เข้าสอบ คน ■ ผ่านสอบ ศ.ร.ว. ขั้นตอนที่ 3 แล้ว 4 คน (รอบ 15 พ.ย. 52) ■ ไม่เข้าสอบ 2 คน ( , ) ■ อาจารย์คุมสอบ คน ■ อาจารย์บริหารจัดการทั่วไป 15 คน ■ ผู้ป่วยจำลอง คน ■ เจ้าหน้าที่ คน รวม คน

3 ข้อสอบ OSCE ตามแนวทาง ศ.ร.ว.
(ปีการศึกษา 2552) ■ จำนวนสถานีทั้งหมด สถานี ■ สถานีสอบ สถานี ■ สถานีพัก สถานี ■ หมวดข้อสอบ ■ History taking 4 ข้อ ■ Physical examination 4 ข้อ ■ Procedural skills 4 ข้อ ■ Communication skills 3 ข้อ ■ Interpretation skills 5 ข้อ

4 เกณฑ์การสอบผ่าน ศ.ร.ว. ขั้นตอนที่ 3 (OSCE)
(ปีการศึกษา 2552) ต้องผ่าน MPL จำนวน 12 ข้อ ใน 20 ข้อ

5 ซ้อมสอบ OSCE หมวด History taking ■ อาการไข้ – ผื่น เด็กอายุ 1 ปี (Roseolar infantum) ■ อาการไข้ – ท้องเดิน ชายอายุ 35 ปี (Viral gastroenteritis) ■ อาการซึมเศร้า คิดฆ่าตัวตาย หญิงโสดอายุ 40 ปี (Major depressive disorder) ■ อาการเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด หญิงอายุ 25 ปี (Ectopic pregnancy)

6 ซ้อมสอบ OSCE หมวด Physical examination ■ ปวดท้องบริเวณลิ้นปี่ หญิงอายุ 35 ปี (Acute pancreatitis) ■ ตาพร่า ผู้ใหญ่อายุ 30 ปี (Right homonymous hemianopia) ■ ใจสั่น หญิงอายุ 35 ปี (Paroxysmal ventricular tachycardia) ■ ปวดหลังร้าวลงขาขวา ชายอายุ 40 ปี (HPN with rt.5th lumbar compression)

7 ซ้อมสอบ OSCE หมวด Procedural skills ■ Lumbar Puncture ■ Basic CPR
■ Anterior Nasal packing ■ Lumbar Puncture ■ Basic CPR ■ Suturing

8 ซ้อมสอบ OSCE หมวด Communication skills
■ แนะนำและสาธิตการให้ Breast Feeding แก่หญิง หลังคลอด ■ แจ้งผลการตรวจและให้คำแนะนำเรื่อง neonatal jaundice จาก G6PD deficiency แก่มารดาหลังคลอดบุตรได้ 4 วัน ■ เขียนใบชันสูตรผู้เสียหายที่ขี่จักรยานยนต์เฉี่ยวรถยนต์ และ มีบาดแผลบริเวณต่างๆ ของร่างกาย

9 ซ้อมสอบ OSCE หมวด Interpretation skills
■ Blood smear หญิงอายุ 40 ปี ไข้ ซีด เหลืองและชัก (Thrombotic thrombocytopenic purpura) ■ EKG tracing ผู้ป่วย อายุ 60 ปี เป็นเบาหวาน ใจสั่น หน้ามืด BPต่ำ (Ventricular tachycardia) ■ CXR ผู้ป่วยชายอายุ 59 ปี ไอ เสมหะปนเลือด (RUL atelectasis หรือ lung tumor) ■ CSF เด็กชาย 4 ขวบ ไข้-ผื่น (Meningococcal septicemia) ■ Stool exam พยาธิ 4 ตัว + การรักษา

10 ผลสอบหมวด History taking ซึมเศร้าคิดฆ่าตัวตาย
คะแนน ไข้-ผื่น เด็ก ไข้-ท้องเดินผู้ใหญ่ ซึมเศร้าคิดฆ่าตัวตาย AUB รวม Max 91 87 79 77 Mean = 56.84 SD = 12.63 Min 31 18 32 58.56 62.23 50.47 56.07 S.D 13.04 12.22 11.73 10.51 MPL 64 63 67 ผ่าน MPL (คน) 53 72 21 30

11 ผลสอบหมวด Physical examination
คะแนน Abd. VF CVS Lower limb รวม Max 93 82 80 87 Mean = 53.95 SD = 14.2 Min 33 28 21 2 62.3 56.97 45.23 51.22 S.D 12.31 10.74 11 16.08 MPL 65 66 68 69 ผ่าน MPL (คน) 70 37 5 24

12 ผลสอบหมวด Procedural skills
คะแนน packing LP CPR Suture รวม Max 87 92 96 93 Mean = 65.9 SD = 14.64 Min 17 31 27 50 61.92 57.1 67.95 76.62 S.D 11.78 13.24 16.08 8.68 MPL 65 66 73 64 ผ่าน MPL (คน) 67 39 147

13 ผลสอบหมวด Communication skills
คะแนน Breast Feeding G6PD บันทึกบาดแผล รวม Max 73 100 92 Mean = 52.67 SD = 14.47 Min 19 28 18 46.32 63.4 48.29 S.D 11.52 12.8 12.58 MPL 65 61 ผ่าน MPL (คน) 10 22

14 ผลสอบหมวด Interpretation skills
คะแนน Blood smear EKG CXR CSF Stool รวม Max 95 85 83 100 Mean =51.8 SD = 24.04 Min 5 40.68 51.85 44.21 59.97 62.27 S.D 22.12 21.88 20.61 20.35 27.15 MPL 65 60 63 73 75 ผ่าน MPL (คน) 29 78 33 58

15 จำนวนข้อสอบและจำนวนคนที่สอบผ่าน MPL
1 2 8 3 15 4 17 5 27 6 13 7 จำนวนข้อที่ผ่าน MPL จำนวนคน 8 20 9 16 10 11 7 12 3 13 1 รวม 154

16 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบแต่ละคน
หมวด History taking ผู้คุม ข้อ 1 2 3 4 5 6 ไข้-ผื่น เด็ก 54.58 53.64 57.28 65.15 62.92 ไข้-ท้องเดินผู้ใหญ่ 57.19 71.44 61.12 61.78 58.73 63.52 ซึมเศร้าคิดฆ่าตัวตาย 47.46 37.88 56.76 50.44 56.08 54.12 AUB 51.58 59.36 62.2 52.93 52.23 58.72

17 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบแต่ละคน
หมวด Physical examination ผู้คุม ข้อ 1 2 3 4 5 6 Abd. 66.31 64.52 54.24 65.07 66.58 56.52 VF 54 56.56 59.72 59.26 55.08 57.24 CVS 50.08 44 42.32 40.41 48.31 46.32 Lo. limb 54.36 51.92 50.24 45.37 47.12 58.8

18 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบแต่ละคน
หมวด Procedural skills ผู้คุม ข้อ 1 2 3 4 5 6 packing 65.85 59.4 50.16 64.96 60.35 70.44 L P 63.77 64.28 45.6 68.52 50 49.56 CPR 64.42 74.68 69.8 57.7 70.88 71.08 Suture 80.04 79.32 78.32 71.74 77.5 73.04

19 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบแต่ละคน
หมวด Communication skills ผู้คุม ข้อ 1 2 3 4 5 6 Breast Feeding 48.38 37.96 45.04 51.37 47.46 47.16 G6PD def 64.65 56.36 58.92 61.63 60.38 78.68 บันทึกบาดแผล 29 51 46.72 57.04 53.69 52.16

20 ค่าคะแนนเฉลี่ยของผู้คุมสอบแต่ละคน
หมวด Interpretation skills ผู้คุม ข้อ 1 2 3 4 5 6 Bl.smear 39.69 44.4 40.64 44.22 45.58 29.12 EKG 50.38 54.6 48.2 57.78 55.38 44.2 CXR 40.16 45.04 38.74 49.58 46.32 CSF(gram) 59.88 58.36 57.76 62.22 58.12 63.4 Stool 68.85 53.4 58.4 66.11 64.23 62

21

22

23 10 มกราคม 2553 สนามสอบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศ.ร.ว.ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) 10 มกราคม 2553 สนามสอบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

24


ดาวน์โหลด ppt เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google